Samen in Dijk en Waard

Nadat de raad is gekozen, kunt u nog steeds uw stem laten horen! En dat kan op verschillende manieren. De volksvertegenwoordigers hebben graag contact met de bevolking zodat zij weten wat er speelt. Doordat raadsleden met u in gesprek gaan, of u zelf het initiatief neemt om met hen te spreken, kunnen raadsleden de belangen van inwoners goed afwegen voordat er besluiten moeten worden genomen.

Daarnaast is er altijd de gelegenheid om brieven of e-mails te schrijven aan de gemeenteraad, om uw mening of opvatting onder de aandacht te brengen. Dit kan ook door middel van het meepraten in een vergadering van de raad. Voorafgaand aan dit soort bijeenkomsten wordt bekend gemaakt wat er op de agenda staat. Wilt u een bijdrage delen over een bepaald agendaonderwerp? Of wellicht over een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar voor u belangrijk is?

Dat kan! In een vergadering van de raad krijgt u dan de ruimte om een aantal minuten ‘in te spreken’. Daarna wordt het contact gelegd met raadsleden, die mogelijk reageren op uw verhaal of er vragen over stellen.

Ook kunt u een burgerinitiatief indienen. Op die manier kunt u een onderwerp op de vergaderagenda van de raad plaatsen. Dit is mogelijk voor iedere inwoner, zolang het gaat om een onderwerp dat voor de inwoners in z’n algemeenheid of voor een groep inwoners van belang is.

Heeft u een duidelijk idee over hoe de leefbaarheid voor u en andere inwoners kan worden verbeterd? Leg dan het voorstel of idee aan de gemeenteraad voor.

Wilt u meer informatie over één van bovenstaande onderwerpen? Dat kan, bij de raadsgriffie. De griffie is er voor de ondersteuning van de raad, maar ook voor het contact tussen u en raadsleden. U kunt er altijd terecht met vragen – per mail
via [email protected] of [email protected]. Vanaf 1 januari gelden er andere contactgegevens voor de griffie. Die kunt u t.z.t. vinden op de website.

_BT Clear
_BT Clear