Dijk en Waard maken we samen

Eigenaarschap, het is een terugkerend begrip bij de Dijk & Waardse Onafhankelijke Partij. Lijsttrekker John Does en derde kandidaat René Schoemaker zijn ervan overtuigd dat eigenaarschap bij zowel de gemeente als inwoner leidt tot een sterk Dijk & Waard.

Standpunten

  • Sport voor jong en oud; kunst en cultuur als pijler in de samenleving.
  • Dorps- en wijkgesprekken: samen onze leefomgeving vormgeven.
  • Nieuwe democratie, de inwoners besturen mee!

Wederzijds vertrouwen

“De gemeente en haar inwoners hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Hoe we daar mee omgaan moet radicaal anders. Dat moet op basis van wederzijds vertrouwen gebeuren. De inwoners die initiatief tonen en de gemeente die hen bij plannen betrekt”, stelt Schoemaker. Als voorbeeld geeft Does het groenonderhoud: “Wanneer je mensen eigenaarschap en budget geeft over het groen in eigen straat, zul je zien dat buurtgenoten zich gaan inzetten om hun directe leefomgeving samen te onderhouden.”

“Het verenigingsleven is het sociale bindmiddel van de maatschappij”

Samen oplossen

Hier tegenover staat dat de gemeente de inwoners bij haar plannen betrekt. “Door een inloopavond te organiseren en ze letterlijk aan de tekentafel uit te nodigen”, gaat Does verder. “Kijk naar de huisvestingsproblematiek bijvoorbeeld. Dat vraagstuk moet je samen oplossen. Je kunt lukraak gaan bijbouwen, maar hoe ziet een wijk er over twintig jaar uit? En hoe veranderen de woonbehoeften van de wijkbewoners? Door met inwoners in gesprek te gaan ontstaan nieuwe, betere inzichten over hoe je een woonwijk inricht en wat voor soort woningen je realiseert.”

Sociale bindmiddel

Het verenigingsleven is een belangrijk speerpunt voor de DOP. Volgens Does het sociale bindmiddel in de dorpen, kernen en wijken en om die reden onmisbaar. “Daar waar wordt gesport, gemusiceerd of geacteerd is verbinding. Daar ontstaan vriendschappen. Eenzaamheid is niet alleen onder ouderen een probleem. Ook jongeren hebben steeds vaker gevoelens van eenzaamheid. De coronacrisis heeft dat alleen maar versterkt”, gaat hij verder. “Onze jongeren betrekken bij sport-, muziek-, kunst- of culturele activiteiten helpt dat tegen te gaan. Daarnaast ontwikkelen zij daarmee ook andere kwaliteiten en die groei draagt bij aan zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen. Dat is voor onze jeugd zo belangrijk!”

_BT Clear
_BT Clear