Het papieren Kieskompas

Kieskompas heeft voor de verkiezingen in uw gemeente een papieren kieshulp gemaakt. Door 32 stellingen te beantwoorden, kunt u uw positie in het politieke landschap van Dijk en Waard ontdekken en zien welke partijen dicht bij u staan.

Hiernaast ziet u eerst 11 stellingen over linkse tegenover rechtse onderwerpen. Deze stellingen gaan over economische onderwerpen. Linkse partijen pleiten doorgaans voor een grotere rol van de overheid in de economie en vinden hogere belastingen acceptabel om sociale voorzieningen in stand te houden, terwijl rechtse partijen meer economische vrijheid en lagere belastingen willen. Omcirkel bij iedere vraag het antwoord van uw keuze en tel vervolgens deze scores bij elkaar op.

Vervolgens beantwoordt u de 19 stellingen over progressieve tegenover conservatieve onderwerpen. Progressieve partijen hechten veel waarde aan persoonlijke vrijheden en leggen sterke nadruk op milieubehoud. Conservatieve partijen leggen meer nadruk op het behoud van traditionele waarden van de gemeenschap en krachtige handhaving van de openbare orde. Tel nu ook deze scores op.

In de afbeelding van het politieke landschap ziet u twee assen met daarop getallen staan. Het is de bedoeling dat u uw opgetelde score van de 11 economische stellingen op de horizontale as aankruist. Vervolgens trekt u een rechte lijn van boven naar beneden door dit punt heen. Daarna kruist u de opgetelde score van de 19 progressief-conservatiefstellingen aan op de verticale as. Vervolgens trekt u een rechte lijn van links naar rechts door dit punt heen. Het punt waarop de twee lijnen elkaar kruisen, is uw plaats in het politieke landschap van uw gemeente.

U kunt de test ook online doen op dijkenwaard.kieskompas.nl. Daar kunt u ook uw positie op de verschillende thema’s bekijken, en de antwoorden van de partijen bekijken.

Download het Kieskompas in PDF

_BT Clear
_BT Clear