Vernieuwen met vertrouwen

_BT Clear

Standpunten

  • Heldere communicatie door inwoners van start tot finish bij projecten te betrekken en duidelijkheid scheppen over de verwachtingen en mogelijkheden.
  • Een Heerhugowaards Duurzaam Toekomstfonds voor ondernemers als groene innovatiemotor.
  • Bebouwing in de buitengebieden alleen daar waar al een bouwbestemming aanwezig is en voor de eigen behoefte van de kleine kernen.

In het Dijk en Waard van D66 denken en praten inwoners mee. Lijsttrekker Milo Poland en kandidaten Anja Grim en Sebastian Visser vinden dat essentieel om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Maatwerk

Bij D66 staan wonen, groen en het klimaat hoog op de agenda. Lijsttrekker Milo Poland noemt maatwerk als belangrijke voorwaarde om de problemen op die gebieden op te lossen. “In 2030 willen we energie-neutraal zijn en net zoveel energie opwekken als dat we gebruiken. Een wijk uit de jaren zestig heeft echter een andere aanpak nodig dan een nieuwbouwwijk. Een taak van de gemeente is om mensen te informeren over regelingen, subsidies en energieloketten en daarnaast bedrijven stimuleren om te verduurzamen.” Sebastian vult aan: “Daarbij kunnen inwoners die bijvoorbeeld zonnepanelen of dubbel glas hebben aangeschaft anderen weer inspireren. De wil is er wel, maar de kennis vaak nog niet.”

Mobiliteit

Volgens Milo liggen bij het mobiliteitsvraagstuk ook kansen voor verduurzaming: “Duurzame vervoersalternatieven zoals bijvoorbeeld de fiets, e-bike, elektrische auto en OV dienen door de gemeente te worden gestimuleerd. Andere voorbeelden zijn de verbrede inzet van de Hugo-
Hopper en het uitbreiden van een laadpalennetwerk. Op deze manier bieden we inwoners de mogelijkheid om op een duurzame en verantwoorde manier van A naar B te komen.”

“Maatwerk is een belangrijke voorwaarde”

Nieuwe woonvormen

Om jongere en oudere generaties ook de mogelijkheid te geven in de regio te blijven wonen, wil D66 nieuwe woonvormen introduceren om hen een kans op een eigen woning te geven. “Tiny houses zijn daarvan een voorbeeld, maar ook groepshuisvesting voor ouderen die speciaal afgestemd is op hun behoeften. Door de introductie van een woonplicht moet voorkomen worden dat nieuwbouwprojecten in handen komen van beleggers en huisjesmelkers.” Milo is van mening dat het bouwen van deze nieuwe woonvormen niet ten koste mag gaan van het leefgenot en er ruimte moet blijven voor water en groen.

Kleine kernen niet vergeten

Anja Grim en Sebastian Visser benadrukken dat ook na de fusie de identiteit van de kleinere kernen behouden moeten blijven. “Wij willen samen met de inwoners het kernenbeleid ontwikkelen en daarmee ervoor zorgen dat de identiteit van de kernen behouden blijft.”

“Daar moeten we straks een balans in vinden. Dat betekent dat je als gemeente inwoners actief moet opzoeken om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven”, zegt Anja. “Hetzelfde geldt voor de kwetsbare groepen zoals ouderen of laaggeletterden die moeite hebben met de digitalisering van de dienstverlening. Hun mogen we niet uit het oog verliezen”, besluit Sebastian.

_BT Clear
_BT Clear