Het beste van twee werelden

In Dijk en Waard is er veel om te koesteren. Tegelijkertijd heeft GroenLinks haar ambities voor de gemeente, zeker als het gaat om energie, wonen en participatie. Lijsttrekker Soledad van Eijk, Quincy Naarden en Daniëlle Barhorst aan het woord over een aantal speerpunten uit hun programma.

Faciliteren

“Dijk en Waard biedt het beste van twee werelden, met haar natuurgebieden en de reuring van het stadse”, vertelt Van Eijk. “GroenLinks wil die eigenschappen beschermen, in samenspraak met de inwoners. Dat betekent dat wij vinden dat de gemeente een ondersteunende rol moet hebben met in elke wijk een vast aanspreekpunt waar inwoners terecht kunnen met hun vragen of ideeën.”

“De beslissingen die de komende vier jaar zullen worden genomen raken iedereen”

Beschermde status

Om de woningnood aan te pakken, is het nodig om bij te bouwen. “De wachtlijst voor een huurwoning is nu 6 à 7 jaar. We zullen in gesprek moeten gaan met inwoners, woningcorporaties en de huursector om afspraken te maken over betaalbare huurwoningen”, gaat Van Eijk verder. “De nieuwbouwwijken van de toekomst worden diverser met een mix van 30% sociale huurwoningen en 20% betaalbare koopwoningen. Daarnaast houden we de natuurgebieden onaangetast door ze een beschermde status te geven”, vult Barhorst aan.

Alle zeilen bijzetten

Volgens GroenLinks kan de uitvoering van het klimaatbeleid niet langer wachten en moeten alle zeilen bijgezet om in 2030 als gemeente energie-neutraal te zijn. “Iedereen in Dijk en Waard moet hier actief aan kunnen meedoen, arm en rijk”, zegt Van Eijk. “Dat kan bijvoorbeeld door middel van subsidies voor door inwoners opgerichte energiecoöperaties.” Grootschalige duurzaamheidsprojecten zoals zonneparken kunnen dan toegevoegde waarde hebben voor de bestaande natuur, biodiversiteit en participatie van onze inwoners.

Standpunten

  • De gemeente Dijk en Waard wordt een energie neutrale gemeente in 2030.
  • Inclusief Dijk en Waard; iedereen doet mee.
  • Er worden de komende jaren, tot 2025 ruim 3600 woningen gebouwd. Wij willen dat daarvan minimaal 1080 (30%) sociale huur- en 720 (20%) betaalbare koopwoningen worden.

Ga vooral stemmen

GroenLinks roept inwoners op vooral te gaan stemmen. “De beslissingen die de komende vier jaar zullen worden genomen staan veel minder ver van je af en raken iedereen”, aldus Quincy Naarden.

_BT Clear
_BT Clear