Voor iedereen goed wonen, werken en recreëren

Wie Naima Ajouaau op een zeepkistje voor het gemeentehuis ziet staan, moet niet verbaasd opkijken. De lijsttrekker gaat vol enthousiasme de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. “Campagne voeren mag gelukkig weer, maar het is ook hard nodig. Mensen moeten weten dat we er voor ze staan, letterlijk. Nu, maar ook na de verkiezingen.”

Standpunten

  • Breng je stem uit: de politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid: we hebben elkaar nodig om elkaar scherp te houden en richting te geven.
  • Eerlijk en sociaal: niet alleen in november, maar ook daarna.

Nieuwe fractie

De gemeenteraadsverkiezingen betekenen niet alleen voor Dijk en Waard een nieuwe start, maar ook voor de Partij van de Arbeid. Met een geheel nieuwe fractie heeft de partij zichzelf onder andere als doel gesteld om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de politiek. “Het is een grote opdracht, maar wel één die noodzakelijk is. Door als gemeente met je inwoners in gesprek te gaan creëer je draagvlak. Je hebt te maken met verschillende meningen en wensen. Uiteindelijk kun je als gemeente een euro maar een keer uitgeven en moeten er keuzes worden gemaakt.

Je kunt niet iedereen tegemoetkomen, maar je kunt wel duidelijk maken waarom je ergens voor kiest. Dat zorgt voor begrip.”

“Het is essentieel om buiten de gebaande paden te kijken”

Meer maatwerk

Volgens Ajouaau is het de komende vier jaar essentieel om buiten de gebaande paden te kijken om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld de jeugdzorg en de woningmarkt. “Jeugdzorg moet meer maatwerk worden om ervoor te zorgen dat jongeren met een zorgvraag niet buiten de boot vallen. Daarnaast is het nodig om bij te bouwen.

Woningen moeten geen verdienmodel zijn voor ontwikkelaars, maar iets waar iedereen recht op heeft. Wat kunnen we bijvoorbeeld met leegstaande bedrijfspanden en wat kunnen we verbeteren aan de wijze waarop grond wordt aangekocht?”

Drempel verlagen

Op dit moment ziet de lijsttrekker nog steeds dezelfde gezichten bij de gemeenteraadsvergaderingen. Dat moet anders vindt ze. “Een ideaal Dijk en Waard is een gemeente waar naar iedereen wordt geluisterd. Mensen moeten zich op dit moment geroepen voelen om hun stem te laten horen, maar ook daarna is het van belang om naar mensen te blijven luisteren en ze bij de politiek te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van klankbordgroepen of als gemeente kijken naar de taal die je gebruikt. Alles om de drempel lager te maken”, besluit Ajouaau.

_BT Clear
_BT Clear