De mooiste en sociaalste gemeente van Nederland

Dijk en Waard moet de mooiste en sociaalste gemeente worden. Wat dat inhoudt, leggen lijsttrekker Fred Ruiten en nummer twee van de lijst Trijntje Johanne Visser van de ChristenUnie uit. “Wij gaan voor de gemeente Dijk en Waard waarin het draait om meedoen, respect voor elkaar, wonen en natuur.”

Licht opsteken

“In de mooiste en sociaalste gemeente gaat het om participatie, actief meedoen door inwoners met de gemeente”, zegt Ruiten. “In een vroeg stadium je licht opsteken bij inwoners en bedrijven, en ideeën met elkaar uitwisselen, kan veel opleveren en draagt bij aan wederzijds begrip. Er staan ons flinke uitdagingen te wachten, daarover moet je met elkaar in gesprek. We moeten het samen doen.”

Voorposten

Een andere uitdaging is het kunnen meedoen in onze samenleving door inwoners die daar meer moeite mee hebben. Die vastlopen, ondersteuning nodig hebben of eenzaam zijn. En de oplopende kosten daarvan. Ruiten en Visser zien een belangrijk rol voor wijkcentra, dorpshuizen naast kerken en andere instellingen. Zij functioneren als voorposten in de buurt. Wanneer inwoners op die voorposten terecht kunnen voor ondersteuning zoals een gesprek en een kop koffie of voor klusjes thuis, dan hoeven deze mensen minder snel een beroep te doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Deze wet zorgt ervoor dat mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de maatschappij”, licht Ruiten toe.

Buiten de kaders

“Als oplossing voor de wooncrisis moeten we echt buiten de kaders leren denken”, gaat hij verder. “Bouwen en het behoud van groen moeten hand in hand gaan. Niet voor niets zijn we door de coronacrisis de natuur gaan herwaarderen.” Als voorbeeld van geschikte woonlocaties geeft hij een aantal plekken door zoals Westpoort en de Oostrand, nu groene gebieden met weinig natuurwaarde maar ook oudere bedrijfsterreinen. “En door bijvoorbeeld betaalbare huisvesting te realiseren voor ouderen, kunnen starters weer doorstromen.”

Zo breed mogelijk samenwerken

Uit welke partijen de nieuwe gemeenteraad ook zal bestaan, de ChristenUnie hoopt op een brede samenwerking. “Het moet een constructieve samenwerking zijn met respect voor elkaar. Wij zijn er samen voor onze inwoners. Dat is de boodschap die we willen uitdragen”, aldus Visser.

Standpunten

  • Bloeiende wijken en kernen waarin iedereen actief meedoet en zich betrokken voelt.
  • Woningbouw: snelheid van bouw staat voorop. Dit mag niet ten koste gaan van groen.
  • Sociale samenleving: we hebben respect voor elkaar en helpen elkaar als dat nodig is.
“Er staan ons flinke uitdagingen te wachten, daarover moet je met elkaar in gesprek. We moeten het samen doen”
_BT Clear
_BT Clear