Stempas kwijt of vervangende stempas

Bent u uw stempas kwijt of heeft u in de week van 10 november geen stempas ontvangen? Lees hier op de website wat u kunt doen om een stempas aan te vragen.

Klik hier

Informatie Covid-19

Voordat u gaat stemmen
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u direct testen. Iemand anders kan voor u gaan stemmen. Die persoon kunt u machtigen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef dan uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal
Komt u stemmen in het stemlokaal? Geef elkaar dan de ruimte. De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te houden.

Volmacht als iemand anders voor u stemt

Kunt u niet zelf naar een stemlokaal om te stemmen? U bent bijvoorbeeld ziek, met vakantie of te druk met werk, dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Dat kan op twee manieren:

1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Een kiezer mag maximaal namens twee andere personen een stem uitbrengen. Gaat u voor een ander stemmen? Neem dan ook uw eigen stempas en identiteitsbewijs mee, want u moet dan ook uw eigen stem uitbrengen.

Stemmen via een onderhandse volmacht

U kunt via een onderhandse volmacht een andere kiezer die in Langedijk of Heerhugowaard woont, machtigen om namens u te stemmen. Hiervoor:

Vult u de achterkant van uw stempas in.

  • Zetten u en de persoon die voor u gaat stemmen beiden uw handtekening op de achterkant van uw stempas.
  • Geeft u degene die voor u gaat stemmen (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld een foto op een smartphone of tablet.
  • Vertelt u degene die voor u gaat stemmen op wie hij/zij moet stemmen namens u. Let op, de persoon die voor u gaat stemmen moet op hetzelfde moment voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

Kunt of wilt u toch zelf stemmen? Dan mag u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt uw stempas terug. U mag hier gewoon mee stemmen ook al is er geschreven op de achterkant.

U vraagt een formulier aan bij uw gemeente.

  • U zet samen met de persoon die namens u gaat stemmen uw handtekening onder op het formulier. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 19 november 2021 voor 17.00 uur hebben ontvangen. Degene die namens u een stem zal uitbrengen, ontvangt van de gemeente per post een volmachtbewijs.
  • De persoon die namens u gaat stemmen neemt dit volmachtbewijs mee. Uw identiteitsbewijs of een kopie daarvan is niet nodig.
  • De persoon die voor u gaat stemmen moet op hetzelfde moment voor u én zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.
  • U en degene die namens u stemt, wonen allebei in Heerhugowaard en/of in Langedijk. U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken.

Overige informatie

Alle informatie met betrekking tot de verkiezingen kunt u verkrijgen bij de gezamenlijke afdeling burgerzaken van gemeente Heerhugowaard en Langedijk.

_BT Clear
_BT Clear