Lijst Planken: één helder doel

Koedijk en Sint Pancras zetten zich al lange tijd in voor aansluiting met Alkmaar en zullen dat in het nieuwe Dijk en Waard ook blijven doen. Volgens leden van de Pancrasser dorpsraad, Rob Planken en Ron Spaans, omdat samengaan met Alkmaar veel logischer is vanwege ligging en historische achtergrond. In de nieuwe gemeenteraad wil Lijst Planken daarom toewerken naar grenscorrecties voor Koedijk en Alkmaar. Ook wil ze de communicatie tussen gemeente en burger verbeteren.

Standpunten

  • Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar door grenscorrecties.
  • Transparantie: open, heldere communicatie tussen gemeente en inwoners.
  • In de gemeenteraad zijn wij er vóór elkaar, niet tegen elkaar.

Grenscorrectie

Als er grenscorrecties plaatsvinden en Koedijk en Sint Pancras bij Alkmaar komen, dan houdt Lijst Planken op te bestaan. “We zien onszelf een beetje als geuzenpartij. Niet voor niets staan Pancrassers bekend als mensen die veel van zich laten horen. Nadat we ons doel hebben bereikt en grenscorrecties plaatsvinden, dan kunnen we onszelf opheffen. Mensen die traditioneel op dezelfde partij stemmen, roepen wij op voor één keer voor ons te kiezen”, aldus Spaans.

Zicht op de knoppen

“Daarnaast zien we het als taak om in de gemeenteraad erop toe te zien dat het kernenbeleid ten aanzien van Koedijk en Sint Pancras wordt uitgevoerd zoals beloofd”, vervolgt Rob.

“In de gemeenteraad zullen wij met zicht op de knoppen opkomen voor de belangen van de inwoners van Koedijk en Sint Pancras. Dat is gewoon onze plicht naar de ondertekenaars van de Alkmaar Petitie en naar 83% van de Koedijkers die in de enquête van Margreet van Wissen aangaven bij Alkmaar te willen horen. Een voorbeeld: de goede samenwerking tussen de dorpsraad en de gemeente bij de totstandkoming van het IKC (Integraal Kind Centrum) is er één waar we graag een vervolg aan zouden willen geven. Daar was de communicatie open en duidelijk en er werd op tijd teruggekoppeld naar betrokkenen.”

Meer verbonden

“Een One-issue partij”, zo omschrijven de beide dorpsraadleden Lijst Planken. “Wij hebben één belangrijk doel: ons bij Alkmaar voegen. Zeker als de toekomstige gemeente Dijk en Waard nieuwe toezeggingen niet nakomt. Veel inwoners van Koedijk en Sint Pancras doen in Alkmaar hun boodschappen en maken daar gebruik van de voorzieningen.

Want men voelt véél meer verbondenheid met die gemeente. Dat bleek wel uit onze Alkmaar Petitie in Sint Pancras: ruim 60% van de kiesgerechtigde inwoners wenst aansluiting bij Alkmaar. En in Koedijk is dat maar liefst 83%...”

"Mensen die traditio­neel op dezelfde partij stemmen, roe­pen wij op voor één keer voor ons te kiezen"

  www.lijstplanken.nl
  @RonSpaansStPanc
  072-582 5663

Rob Planken: 
  [email protected]

Ron Spaans:  
  [email protected]

Margreet van Wissen: 
  [email protected]

_BT Clear
_BT Clear