Opkomen voor de lokale principes en wensen

Ontstaan uit een fusie van drie fracties uit Langedijk en versterkt met een grote groep enthousiaste Heerhugowaarders, zal Lokaal Dijk en Waard de komende vier jaar opkomen voor de lokale belangen. Lijsttrekker Floris de Boer en kandidaten Annelies Kloosterboer en Jorrit Bakkum laten zich naar eigen zeggen leiden door de principes en wensen van de inwoners. “Of je nu uit Langedijk komt of Heerhugowaard, wij zijn er voor iedereen.”

Eigenheid van elke kern

“In het nieuwe Dijk en Waard komen het stadse en het dorpse samen”, vertelt de Boer. “Je hebt de eigenheid van de kernen waar inwoners zo trots op zijn en de levendigheid in Heerhugowaard. En elk gebied brengt zo zijn eigen uitdagingen met zich mee, daarom moet het beleid van de gemeente Dijk en Waard kern- of wijkgericht zijn met Wmo voorzieningen en het openbaar vervoer dichtbij zodat mensen met plezier kunnen leven. Neem als voorbeeld het tekort aan woningen. Er moet bijgebouwd worden, maar wel op locaties waar het kan. Voorwaarde daarbij is dat de woningen passen binnen de karakteristieken van de kern.”

Veilig in Dijk en Waard

“Dijk en Waard is een prachtige gemeente met veel wijken en dorpen. Dat geeft een extra dimensie aan het behouden van de veiligheid”, gaat Kloosterboer verder. “Het moet voor iedereen mogelijk zijn om zich op een plezierige en veilige manier te bewegen in Dijk en Waard.”

Een middel hiervoor is volgens de partij een aangepaste plaatselijke verordening en meer toezicht en handhaving. Daarnaast moet volgens Bakkum de gemeente ervoor waken dat de infrastructuur overbelast raakt. “Dijk en Waard is een groeiende gemeente. Het moet te allen tijde veilig zijn op de weg, zowel in het stedelijke als in het buitengebied, zodat onze kinderen veilig naar school kunnen.”

“Kern- en wijkgericht beleid draagt bij aan het leefgenot”

Afspiegeling van de samenleving

Bakkum benadrukt dat iedereen er belang bij heeft om te gaan stemmen, zeker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Standpunten

  • Lokaal Dijk en Waard staat voor een hoogwaardige kwaliteit van openbare wegen, pleinen en terreinen ten dienste van optimale veiligheid en leefgenot.
  • Lokaal Dijk en Waard staat voor een actieve zelfontplooiing van de dorpskernen en wijken.
  • Lokaal Dijk en Waard staat voor het ontwikkelen van een sociaal betrokken samenleving.

“De gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van de samenleving met leden die weten wat er speelt, die je tegenkomt in de supermarkt. Als lokale partij staan we dichtbij de mensen en kunnen we altijd met ze meedenken. Natuurlijk, er zullen binnen een gemeente altijd discussiepunten zijn. Door te gaan stemmen, draag je juist bij aan een oplossing.”

_BT Clear
_BT Clear