LNG: schoner, zuiniger en zachter reizen over het wad

De nieuwe schepen van Rederij Doeksen gaan varen op LNG: Liquefied Natural Gas. Prachtig, maar wat houdt dat precies in en waarom kiest Rederij Doeksen hiervoor?

Eén van de twee LNG-catamarans net na de te water lating in Vung Tau, Vietnam.

Allereerst: wat is LNG? Simpel gezegd wordt aardgas (methaan) ontdaan van stoffen die kunnen bevriezen (voornamelijk water en CO2). Vervolgens wordt het afgekoeld tot een temperatuur van -162°C, waardoor het 600 maal in volume afneemt. Zo ontstaat een zeer energie dichte, schone brandstof: Liquefied Natural Gas (LNG).

Innovatie

Voordat we tot het besluit kwamen om voor LNG te kiezen, hebben we natuurlijk uitgebreid onderzoek gedaan. We zijn hier al in 2003 mee gestart, in diverse samenwerkingsverbanden. Met Damen Shipyard Gorinchem, de Gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat kwamen we onder de vlag van iTransfer (Innovative Transport Solutions for Fjords, Estuaries and Rivers) en de Stichting Innovatie Binnenvaart (SIB) tot een visie voor een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke omgeving. Belangrijk, want dagelijks varen we door het waddenzeegebied, dat sinds 2009 de Unesco Werelderfgoedstatus heeft. En daar zijn we zuinig op.

Schoonste transitiebrandstof

Uit ons onderzoek bleek, dat voor ons specifieke vaarprofiel, single fuel LNG in combinatie met mechanische voortstuwing, warmteterugwinning en energieopslag de meest efficiënte toepassing was. LNG of aardgas in het algemeen wordt voor de komende 30 jaar gezien als de schoonste transitiebrandstof in de overgang van het fossiele tijdperk naar het 100% fossiel vrije tijdperk. Tegen die tijd zullen ook de Waddenveren waarschijnlijk 100% elektrisch worden voortgestuwd.

Minder schadelijke uitstoot

Varen op deze schone transitiebrandstof, betekent substantieel minder uitstoot van de schadelijke emissies als fijnstof (ca. 95% minder), SOx (ca. 99% minder) en NOx (ca. 90% minder) dan varen op reguliere gasolie. De enorme reductie van de uitstoot van NOx en fijnstof is goed nieuws, want die zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren. Ook de emissie van CO2 vermindert met 11%. Daarnaast betekent het gebruik van LNG 50-75% minder lawaai: een prettige bijkomstigheid bij het reizen over het wad.

Schonere motoren

Nog een voordeel: LNG geeft niet alleen minder uitstoot, maar het is ook schoner voor de motor. In de praktijk blijkt dat een LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor. Systemen als ad-blue en SOx-scrubbers zijn overbodig. Ook dit levert substantieel minder milieubelasting op.

Compact dus grotere actieradius

“Ik heb ook wel gehoord van CNG, waarom varen jullie daar niet op?” Een goede vraag. Het antwoord heeft te maken met de compactheid van de brandstof en de afstand die we moeten afleggen. Omdat Vlieland en Terschelling van alle Nederlandse Waddeneilanden het verste uit de kust liggen, is het feit dat LNG een brandstof is met een grote energiedichtheid, een groot voordeel: de actieradius van een schip op LNG is aanmerkelijk groter dan dat van een schip op bijvoorbeeld CNG. We kunnen er in verhouding meer van meenemen.

Veilig

“Is het varen op LNG wel veilig? Het is wel (vloeibaar) aardgas…” LNG wordt vloeibaar bij temperaturen van rond de -162°C. LNG is dus een cryogene stof: een vloeistof met een extreem lage temperatuur. LNG is kleurloos, geurloos, niet brandbaar en niet giftig. De LNG in de opslagtanks kan niet ontploffen en niet branden. Aardgas of methaan is lichter dan lucht en stijgt bij een eventuele lekkage dus op. Dit in tegenstelling tot LPG, dat zwaarder is dan lucht en bij een lekkage naar beneden zakt en zich kan ophopen tot een gevaarlijk explosief mengsel. Aardgas is een brandstof die alleen ontsteekt bij een specifieke lucht/brandstof verhouding. Door veel strenge veiligheidsvoorschriften en overmatige ventilatie van ruimtes waar LNG-/gassystemen aanwezig zijn, wordt ervoor gezorgd dat bij een eventuele gaslekkage geen ontsteking van het mengsel kan plaatsvinden.

Inspelen op milieueisen

De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Zowel voor het wegverkeer als de scheepvaart scherpt de overheid de normen voor uitstoot aan. LNG voldoet aan deze strenge normen en is daarom een goed alternatief. Een bijkomend voordeel van het gebruik van LNG op de Waddenzee is dat er bij een eventuele LNG-lekkage, bijvoorbeeld na een aanvaring, geen schade ontstaat aan het kwetsbare leefmilieu in de Waddenzee, zoals dat bij het gebruik van gasolie als brandstof wel het geval is. Als op termijn voldoende “Liquified Bio Gas” of LBG beschikbaar komt, zal naast de forse reductie van de giftige uitstoot óók de CO2-uitstoot nog verder gereduceerd kunnen worden. Ook deze overweging speelde mee met ons besluit om op LNG te gaan varen. Zo zijn we klaar voor de toekomst!

Meevaren?

Lees meer over onze nieuwe schepen op www.denieuweschepenvandoeksen.nl of ervaar zelf hoe het is om de overtocht op LNG te maken. Dat kan vanaf 7 januari 2020, want vanaf dat moment varen de nieuwe LNG-catamarans in de dienstregeling. Graag tot ziens aan boord!

_BT Clear
_BT Clear