Scheepswrakken in kaart; het MIWB doet onderzoek onder water

Tijdens de HT-race wordt geroeid op de Waddenzee tussen Harlingen en Terschelling, maar je weet mogelijk niet wat zich onder het wateroppervlak bevindt. In de Noordzee liggen maar liefst drieduizend wrakken, ook voor de kust van Terschelling. Van een overgroot deel is nog niet bekend wat de herkomst is en waar ze exact liggen. Die onwetendheid is niet ongevaarlijk. Daarom worden de wrakken in kaart gebracht. Welmoed van der Velde, lector Maritime Law van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), onderdeel van NHL Stenden Hogeschool, doet er onderzoek naar. Samen met studenten participeert het MIWB in het internationale Interreg project North Sea Wrecks.

Belang

Van der Velde: “Het belang van het in kaart brengen van de scheepswrakken is groot. Het kan namelijk zijn dat er nog brandstof of munitie in een wrak ligt. Die informatie wil je graag hebben voordat je bijvoorbeeld een windmolenpark op zee gaat bouwen. Ook voor de scheepvaart is het waardevol te weten waar wrakken liggen en welke eventuele risico’s ze met zich meebrengen. Baggeraars kunnen bijvoorbeeld munitie opzuigen of mijnen kunnen in vissersnetten terechtkomen.” Een scheepswrak op de zeebodem is overigens niet altijd een slecht teken. “Het trekt vaak vissen aan, mosselen kunnen zich eraan hechten en het biedt het onderwaterleven vaak een mooie schuilplaats”.

Het project

Binnen het Interreg North Sea Wrecks project werken Nederland, Duitsland, Denemarken en België samen. Net als voor de Nederlandse kust, is het ook in die landen nog niet duidelijk welke wrakken er liggen. Tijdens het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de locatie van een scheepswrak, maar ook naar vragen als:

Wanneer is het gezonken? In hoeverre is het wrak nog intact? En wat bepaalt dat een scheepswrak gevaarlijk is voor de omgeving? Studenten van de opleidingen Ocean Technology en Maritiem Officier varen boven de plek waar een wrak ligt en kunnen met behulp van speciale apparatuur een gedetailleerd beeld van het schip maken. Zo kunnen ze duidelijk zien wat er zich onder het wateroppervlak bevindt. Dit doen ze rond de kust van Terschelling met het MIWB opleidingsschip de Octans. Bij het project werken de maritieme studenten ook samen met andere opleidingen. “Aan het project werken bijvoorbeeld ook rechtenstudenten mee. Want er komt ook een juridisch onderdeel bij kijken, zoals de verantwoordelijkheid bij het opruimen van een wrak”, aldus lector van der Velde.

_BT Clear
_BT Clear