Vijf jaar onderweg als bestuur

Wat gaat de tijd toch snel. We gaan ons vijfde HT-Roeirace evenement in als huidig bestuur. Mooi om te zien dat we al heel wat bereikt hebben en daar zijn we best trots op. We hebben als motto “we zijn er voor de roeiers” en willen dit zo goed mogelijk doen met ieder jaar weer verbeterpunten en reglementswijzigingen voor een zo optimaal resultaat. Zo gaan de deelnemende roeiteams ook voor hetzelfde doel.

We doen dit natuurlijk niet alleen als bestuur. Het is prachtig om te zien dat ieder jaar de sponsoren, vrijwilligers en ondersteunende instanties weer klaar staan om ons te helpen dit mooie evenement te organiseren. Dank daarvoor!

Wat ieder jaar een punt van aandacht blijft is dat iedere deelnemer zich goed voorbereid en de gevraagde regels van de HT organisatie goed opvolgt. Deze regels zijn er op gericht dat roeiteams en volgboten dit naleven om er voor te zorgen dat er geen chaos op het water ontstaat en bovenal iedereen een beetje rekening met elkaar houdt. Schippers van volgboten moeten zich realiseren dat zij geen andere roeiteams hinderen en zodoende benadelen. Het bestuur is geen “rijdende rechter” die na het evenement iedere “overtreding” gaat behandelen, dat werkt niet. Maar is het duidelijk dat een volgboot zich onfatsoenlijk door het hele veld begeeft dan volgt er zeker een sanctie in de vorm van een waarschuwing of uitsluitsel voor deelname als volgboot bij de volgende editie. Dit jaar is het de bedoeling dat iedere volgboot voor aanvang van het uitbrengen van de startlijn (20 minuten voor de eerste start) zich naar het Kimstergat voor de haven van Harlingen gaat begeven. Dus niet in de Nieuwe Willemshaven blijft liggen. Dit met als doel dat niet na de laatste start er nog heel veel volgboten met grote snelheid door het veld varen om bij hun roei- sloep te komen. Als een volgboot meerdere sloepen vertegenwoordigd is het de bedoeling dat de volgboot met de eerste sloep meevaart als begeleiding. Later mag een volgboot zich natuurlijk laten afzakken om één van de andere bijbehorende roeiteams te begeleiden en aan te moedigen.

Dit jaar start iedere deelnemende roeisloep met een GPS-tracker. De bedoeling is dat iedereen die één uur voor de start aanzet. Voor aanvang van iedere startgroep controleert de HT organisatie of de GPS-tracker aan staat. Zo niet dan komen we langs om dit te controleren. Dus wees daar als stuurman of stuurvrouw scherp op en bezorg de organisatie geen extra werk.

Dit jaar hebben we voor het eerst Stichting Vaarwens als goede doelenactie gekoppeld aan ons evenement samen met de organisatie van Amsterdam en MPM, lees het artikel in de krant over hun geweldige werk wat zij verzetten en hoe je ze financieel kan steunen! Ook dit jaar hebben we weer interviews met markante roeiers, handhavers Rijkswaterstaat en de Politie Landelijke Eenheid, speaker Leo Dahmen en sponsor en deelnemende roeier Gerard Kerbert die eveneens het eerste startschot verzorgt dit jaar.

Namens het bestuur wens ik alle roeiers, sponsoren, handhavers en hulpdiensten, vrijwilligers en toeschouwers veel succes en plezier tijdens het gehele HT-Roeirace weekend!

Dirk de Boer Voorzitter HT-Roeirace

Van links naar rechts: Dirk de Boer (voorzitter) Bestuursleden: Simon Klinkenberg Gerda de Beer van Rijn Frans Breek Jan van Rees

BEDANKJES

De 45e HT-sloepenrace is op vrijdag 31 mei om 10:00 uur en wordt georganiseerd door de stichting HT-Roeirace. Voor zowel de dames- als de herenploegen is er een fraaie wisselprijs, maar zeker ook de geweldig ontworpen prijzen door sponsor Koninklijke Begeer te verdienen. De 38e Sagitta sloepenzeilrace om de Sagitta wisselprijs is op zaterdag 1 juni en wordt georganiseerd door watersportvereniging “Het Wakend Oog”. De start is vanaf 07:30 tot 08:30 net buiten de haven van Terschelling t.h.v. de sparboei SG 33 en vanaf ca. 10:00 uur zullen de eerste zeilsloepen de haven weer bereiken. Op de kop van de havenmond is de strijd mooi te volgen. Tevens is er zaterdagmiddag 1 juni om 14:00 in het “dokje” tegenover de havendienst voor de zesde keer een Bungee roeiwedstrijd tussen diverse deelnemende dames- en herenploegen. De prijsuitreiking van het bungeeroeien is gelijk na het einde van de wedstrijd op de steiger. Als alle berekeningen van de HT-Roeirace zijn uitgevoerd zal ’s avonds om 20.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden in de feesttent, waarna het feest kan losbarsten tot in de kleine uurtjes. Vanaf 19:00 is er al livemuziek in de feesttent met een gast optreden van Jeff Moolhuizen, met zijn “Hollands uurtje”.

We hopen ook dit jaar weer dat iedereen van een geweldig sportief weekend kan genieten!

Het 1e officiële startschot wordt gelost door Gerard Kerbert, eigenaar van onze mede sponsor Deinco Uitzendgroep en tevens zijn deelname voor de 26ste keer als roeier. De aanwezigheid van mascotte Doekie van hoofdsponsor Rederij Doeksen mag zeker niet ontbreken.

Dit evenement kan georganiseerd worden dankzij medewerking van:

 • Sponsoren
 • Rijkswaterstaat
 • KNRM Harlingen / Terschelling / Vlieland
 • Gemeentehaven- en jachthavenmeesters Harlingen / Terschelling
 • KTF kranen
 • Politie Landelijke Eenheid
 • Politiekorpsen Harlingen / Terschelling
 • BDS Harlingen
 • Kantoor en terminals Rederij Doeksen Harlingen / Terschelling
 • EHBO Terschelling
 • Rode Kruis Harlingen
 • Base Security Terschelling
 • Roeivereniging Terschelling
 • Artsen en fysiotherapeuten
 • Gemeente Harlingen
 • Gemeente Terschelling
 • Vele enthousiaste particulieren en vrijwilligers

Stichting HT-Roeirace
Pirolastraat 25 8881 CD
WEST-TERSCHELLING
Mobiel: 06 -15154323,
Internet: www.htroeien.nl,
e-mail: [email protected]
IBAN: NL49 RABO 0301897026

_BT Clear
_BT Clear