INFORMATIE

VOOR BEGELEIDINGSSCHEPEN

De starttijd voor de roeirace op vrijdag is bepaald op 10.00 uur. Donderdag worden bij de inschrijving (13.00-16.00 uur) in de terminal van hoofdsponsor Rederij Doeksen eventuele laatste instructies meegegeven.Vanaf 10.00 uur volgen om de 5 minuten de overige starts. RWS 76 en de Politie Landelijke Eenheid coördineren het verkeer in het startgebied. Volgboten mogen de wedstrijd niet beïnvloeden, dus bijvoorbeeld niet hun sloep lij geven, andere sloepen hinderen of aanwijzingen geven aan de stuurman/-vrouw. De volgboten moeten (of de wedstrijdleiding bepaalt anders) altijd meevaren tot aan de westkant van de inloop van het Schuitengat.

TOEGANG VOLGBOTEN

Tussen het tijdstip kort voor de start tot de laatste sloep ongehinderd de haven van Harlingen heeft verlaten, is de haven van Harlingen niet toegankelijk voor grote volgboten en overige vaartuigen die met het wedstrijdveld meevaren. Grote volgboten dienen in het Kimstergat te wachten tot dat hun te volgen sloep buiten de haven van Harlingen is. De kleine volgboten kunnen wachten aan de binnenkant van de havenmond achter de palen. De sloepen moeten ongehinderd de haven kunnen verlaten en roeien via de recreatieroute naar de groene lichtboei BS 27. Vanaf daar steken de sloepen het vaarwater over naar de rode lichtboei BS 24, die aan beide kanten mag worden gepasseerd om zo in de recreatieroute van de Blauwe Slenk te komen nabij de het gele drijf baken BS-G. De volgboten nemen het vaarwater langs de Pollendam en hoofdvaarwater Blauwe Slenk.

Volgschepen dienen goed uit te luisteren op hun VHF(en), met de voorkeur op kanaal 10 en 77.

Vanaf de rode lichtboei BS 18 zullen de sloepen en de volgboten weer hetzelfde vaarwater Blauwe Slenk gebruiken. Net voor de rode lichtboei BS 8 roeien de sloepen het Pannegat in, gemarkeerd door gele PG tonnen, startend bij de gele ton PG-J. Het officiële wedstrijdschip en de volgboten blijven meevaren in de Blauwe Slenk (mogen dus niet via het Pannegat gaan).

De sloepen zullen oost van de rode lichtboei BS 2 en west van de gele PG-C blijven en mogen vanaf daar op de Vliestroom binnen de lichtboeien hun route bepalen naar de groene spar SG 3 van de inloop van het Schuitengat.

De volgboten zijn verplicht om mee te varen tot aan de inloop, maar er wordt wel van hen verwacht dat ze zo veel mogelijk de groene kant van de Vliestroom houden om zodoende de sloepen zo min mogelijk te hinderen. Wanneer de volgboten van de wedstrijdleiding te horen krijgen (goed uitluisteren op VHF kanaal 77) dat zij niet mee hoeven te varen tot aan de inloop van het Schuitengat (bij hele goede weersomstandigheden) kruisen zij het wedstrijdveld op de Vliestroom zodat zij via de Westmeep en de Slenk direct naar de haven van Terschelling varen.

Nabij de cardinale lichtboei S 2-SG 23 komen de volgboten en de sloepen weer in hetzelfde vaarwater naar de haven van Terschelling.

De P 85 van de Politie Landelijke Eenheid regelt alle scheepvaartverkeer voor de haven van Terschelling.

_BT Clear

GANG VAN ZAKEN BIJ VOORTIJDIG BEËINDIGEN
HT-SLOEPENRACE

De mededeling hieromtrent komt van het wedstrijdleiding schip m.s. Terschelling.

‘Capabele” volgschepen nemen hun sloep(en) met roeiers op sleeptouw en indien nodig de roeiers aan boord. M.s. Terschelling heeft een coördinerende taak (heeft ook arts aan boord) met betrekking tot dat deel van de sloepen en volgboten behorende bij hun positie in het veld.

RWS 76, P 85 en de reddingsboten van de KNRM verlenen in overleg, assistentie bij bijvoorbeeld het bijeenbrengen van de sloepen et cetera. Sloepen die niet op sleeptouw kunnen worden genomen, dienen aanwijzingen van de begeleidingsschepen op te volgen.

_BT Clear
_BT Clear