Wijzigingen en aanpassingen in HT-Roeirace reglement

 

 

 

Deze reglementen zijn vanaf januari 2017 ingegaan

Nieuw: deelname 6 riems sloepen heren. Het is toegestaan om de HT-Roeirace met een 6 riems heren te roeien, dit uiteraard wel met een geldige CW-waarde!

Nieuw: het is ook toegestaan om de HT-Roeirace te roeien met 6 roeiers in een acht of meer riems sloep, wederom moet hier wel de juiste CW-waarde aan gekoppeld zijn! Bij slechte weersomstandigheden kan het HT-Roeirace bestuur besluiten uit oogpunt van veiligheid de voortgedreven sloep met 6 roeiers wel als eerste niet te laten starten. Dit geldt zowel voor dames als heren of gemengde teams en is geen wijziging ten opzichte van andere jaren.

Nieuw: uitbreiding en aanpassing aanvraag dispensatie. Onder het bestaande reglement is het mogelijk om voor één jaar dispensatie aan te vragen voor groot onderhoud / restauratie van de sloep. Nieuw is dat vanaf 2017 het nu ook mogelijk is om voor een andere redenen één jaar dispensatie aan te vragen. Bijvoorbeeld bij langdurige blessures. Voor zwangere dames is er ook een jaar extra dispensatie.

Nieuw: bovenstaande dispensaties kunnen met nog één jaar verlengd worden d.m.v. een verzoek aan het HT-Roeirace bestuur. Het HT-Roeirace bestuur besluit dan of de dispensatie wordt verleend.

Nieuw: verhuren of uitlenen van een roeisloep. Nieuw is dat vanaf juni 2017 verhuurde of uitgeleende sloepen uitsluitend voor deelname aan de HT-Roeirace uitgesloten worden van deelname.

Deze sloepen kunnen op de wachtlijst worden geplaatst of kunnen een dispensatie aanvraag doen aan het HT-Roeirace bestuur. Als de sloep voor het hele seizoen verhuurd of uitgeleend wordt om FSN wedstrijden te roeien is het wel toegestaan om aan de HT-Roeirace deel te nemen.

De in 2016 ingevoerde vernieuwing van de vijf wildcards voor een uitnodiging door het HT-Roeirace bestuur blijft eveneens van kracht! Zie elders in deze krant.


Grote vernieuwing:

Startbewijsreglement vanaf HT-Roeirace 2018

Om andere enthousiaste en fanatieke roeiteams die al lang op de wachtlijst staan van de HT-Roeirace de kans te geven om deel te nemen wordt het criteriareglement hierover aangescherpt.

Voor deelname aan de HT-Roeirace 2017 geldt deze aanpassing nog niet. Het is dus wel zo dat de sloepen die deelnemen aan de HT-Roeirace van 2017 vervolgens in 2017 naast de HT minimaal 3 FSN wedstrijden moeten roeien om in 2018 wederom een uitnodiging te krijgen om de HT-Roeirace te roeien. Dus als een sloep in 2017 (tijdspad van januari t/m december) minder dan 3 FSN wedstrijden heeft geroeid, wordt deze sloep in 2018 niet uitgenodigd en wordt op de wachtlijst geplaatst.

De vrijgekomen plek wordt opgevuld door een sloep uit de wachtlijst. Ook deze sloep moet minimaal 3 FSN wedstrijden hebben geroeid in het voorgaande jaar!

Het is bekend dat er sloepeigenaren of verenigingen zijn die geen team hebben en dan hun sloep verhuren of uitlenen om hun startbewijs te behouden voor de HT-Roeirace en de rest van het jaar de sloep in de stalling staat. Deze startplekken geeft het HT-Roeirace bestuur liever aan sloepen die al jaren op de wachtlijst staan en wel geregeld wedstrijden roeien. Door deze bovengenoemde aanpassing zal er meer doorstroming op de wachtlijst komen en krijgen andere roeiteams ook een kans op deelname.

We hopen een ieder zo inzicht te geven dat dit nieuwe bestuur zich welwillend opstelt om de toelatingseisen van de “vastgeroeste” deelnemerslijst te wijzigingen en anderen ook een kans te geven.

Het blijft een eis om alleen authentieke sloepen toe te laten. Als er in de toekomst wijzigingen optreden, kunnen wij onze eisen heroverwegen.

Het bestuur43e Harlingen-Terschelling Sloeproeirace
_BT Clear