Regels voor- en in de haven van Terschelling voor roeisloepen en volgschepen


  • Als er volgschepen zijn die voor de eerst arriverende roeisloep voor de haven van Terschelling zijn, dan is het wenselijk (na toestemming van de havendienst VHF kanaal 12) dat zij direct de haven invaren en naar hun toegewezen ligplaats varen.

  • Indien er bij aankomst voor de haven van Terschelling nog geen toestemming wordt gegeven door de havendienst of P 48 en / of RWS r.i.b.’s aan het volgschip om de haven in te varen, vaar dan de haven voorbij naar het Oosterom (oostkant haven is wachtgebied, zie kaartje). Hierdoor worden de arriverende sloepen zo min mogelijk gehinderd.

  • De rijksvaartuigen P 48 en de RWS r.i.b.’s liggen voor de havenmond van Terschelling en zij zullen er streng op toezien dat hun aanwijzingen en die van de havendienst Terschelling goed worden nageleefd. Als men niet luistert, kan dit een procesverbaal opleveren en / of uitsluiting van een jaar voor het roeiteam dat bij deze volgboot hoort (en tevens uitsluiting betreffende volgschip voor 2018). Volgschepen die voorzien zijn van een witte HT-nummervlag krijgen voorrang bij het naar binnenvaren. Dit is ook weer op aanwijzing van de havenmeester, anders ook wachten oost van de havenmond.
  • Volgschepen zonder een witte HT-nummervlag moeten buiten de haven blijven (deze schepen komen als laatste de haven in op aanwijzing van de havenmeester) en wachten ook oost van de havenmond.

  • Ga niet onnodige vragen stellen op VHF kanaal 12 aan de havendienst of communiceren met andere schepen, dit VHF kanaal is al druk bezet en de havenmeester(s) zeer zeker!!!!

  • Sloepen die gefinisht zijn mogen niet meer terug roeien over de finishlijn (dus tegengestelde richting) om voor in de veerboothaven te komen. Dit mag pas als de laatste sloep gefinisht is.

  • Zolang blijven liggen in het dokje bij de rest van de gefinishte sloepen is dan de beste optie. Niet onnodig gaan roeien door de haven, hierdoor belemmer je de doorvaart en / of overige scheepvaart die bezig is af te meren.
  • De roeisloepen mogen in de haven van Terschelling NIET naast de volgschepen gaan liggen.

  • Roeisloepen die na het finishen niet in het dokje gaan liggen en wel eruit gekraand willen worden graag gelijk doorvaren naar achter in de haven en daar op een geschikte plaats afmeren. Vanaf 17:00 uur wordt er gekraand achter in de werkhaven met een kraan aan de wal. Per team moeten er tijdens het kranen minimaal twee personen aanwezig zijn van de desbetreffende sloep. Wat belangrijk is om te weten dat eerst de sloepen van regio Zeeland en Rotterdam (beide hebben een eigen ponton) eerst gekraand worden. Daarna komen de andere sloepen aan de beurt die op een trailer gezet moeten worden. Dus houd daar rekening mee, ga niet te vroeg daar liggen als je toch nog niet aan de beurt bent, blijf dan langer in het dokje voor in de haven!!!!

Zie onderstaande overzichtskaartje waar de volgschepen moeten wachten voordat ze toestemming krijgen van de havenmeester Terschelling om de haven binnen te mogen varen en een ligplaats toegewezen krijgen of doorgestuurd worden naar de jachthaven achter in de haven!

 


43e Harlingen-Terschelling Sloeproeirace
_BT Clear