Hooggevoelig, heel gewoon

_BT Clear

Was er vroeger in je klas op de basisschool niemand hooggevoelig, nu lijkt het opeens heel veel voor te komen. Een modeterm? Nee. Onderzoek heeft uitgewezen dat de verschillen gewoon te zien zijn in een hersenscan. Naar schatting zijn ongeveer 20% van alle mensen, en dus ook van alle kinderen, hooggevoelig. Heel gewoon dus!

Hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit worden vaak in 1 adem genoemd. Toch is dit niet helemaal hetzelfde. Hooggevoelige en hoogsensitieve kinderen hebben gemeenschappelijk dat ze moeite hebben met het verwerken van prikkels. Ze zijn gevoeliger van aard. Bij hoogsensitieve kinderen komt hier ook nog eens een vele diepere en intense beleving bij kijken. Vaak lijkt het aan de buitenkant dat deze kinderen angstig, snel van slag of lastig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze gewoon gevoeliger en denken ze langer over dingen na. Deze kinderen ervaren vaak heftige emoties, van extreem vrolijk tot intens boos en daar zit soms weinig tijd tussen. Ze zijn vaak creatief, slim en vroeg wijs. Alles wat ze zien, horen of voelen beleven ze ook nog eens heel intens en verwerken ze op een diepe manier. In dit artikel gebruiken we vanaf nu enkel de term hooggevoelig om het niet te ingewikkeld te maken, maar het kan dus net zo goed ook over hoogsensitieve kinderen gaan.

Wat gebeurt er als je hooggevoelig bent?

Een hooggevoelig kind raakt makkelijk overspoeld door emoties. Hierdoor kan het zich gaan terugtrekken en stil of verlegen overkomen. Of juist de prikkels opzoeken. Dit is per persoon en per situatie verschillend. Hooggevoeligheid is echter geen stoornis of diagnose die door een psychiater of psycholoog vastgesteld kan worden. Het is een aangeboren karaktereigenschap, een persoonlijkheidskenmerk. Je hebt geen hooggevoeligheid, je bént het. Uit onderzoeken blijkt dat bijna 1 op de 5 kinderen hooggevoelig is, ongeveer 20% van alle kinderen (en volwassenen).

Een kind dat hooggevoelig is mist een filter in het informatieverwerkingssysteem in de hersenen. Zonder dit filter komt alles wat het ziet, hoort, ruikt en ervaart even hard binnen en wordt het op hetzelfde niveau door de hersenen verwerkt. De hersenen maken dus geen onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke prikkels, terwijl bij iemand die niet hooggevoelig is de informatie wél gefilterd wordt voordat het door de hersenen verwerkt wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat als je hooggevoelige mensen een bepaalde opdracht laat doen terwijl zij in een MRI-scan liggen, er meer hersengebieden actief zijn dan bij mensen die niet hooggevoelig zijn. Dit laat duidelijk de zogenaamde ‘diepgaande verwerking’ zien. Kinderen die hooggevoelig zijn, denken en functioneren dus daadwerkelijk anders dan mensen die dat niet zijn, op neurobiologisch niveau.

Hoe merk ik dat mijn kind hooggevoelig is?

Een aantal kenmerken die kunnen voorkomen:

 • Snel schrikken
 • Klagen over kriebelende kleding, naden in sokken of labeltjes in kleding
 • Niet van verrassingen houden
 • Meer van een vriendelijke correctie leren dan van een strenge straf
 • Gevoelig voor geuren; ze merken het snel op of vinden al gauw iets stinken
 • Gevoelig voor de structuur van eten; bijvoorbeeld rijstkorreltjes vies vinden
 • Vaak een scherpzinnig gevoel voor humor
 • Intuïtief
 • Slapen kan lastig zijn; klagen vaak over een ‘vol hoofd’ waardoor ze niet in slaap vallen
 • Niet van grote of plotselinge veranderingen houden
 • Veel vragen stellen, veel overdenken
 • Perfectionistisch van aard
 • Aanvoelen als anderen zich niet prettig voelen
 • Voorkeur voor rustig spel
 • Kunnen diepzinnige en beschouwende vragen stellen
 • Gevoelig voor pijn
 • Last van lawaai en/of drukte
 • Oog voor detail (iets wat verplaatst is, verandering in iemands uiterlijk enz.)
 • Bedachtzaam; bedenkt zich bijv. vooraf of het veilig is om ergens op te klimmen
 • Intense emoties; extreem vrolijk maar ook heftig boos of heel lang verdrietig

Hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, ASS en AD(H)

Hoogbegaafde kinderen zijn meestal ook hoogsensitief. Omgekeerd is dit echter niet zo. Wanneer een hooggevoelig kind ook hoogbegaafd is, is dat het duidelijkst te zien in de snelle (sprongsgewijze) ontwikkeling van een kind. Deze kinderen zijn vaak al vroeg met letters en cijfers bezig en leren zichzelf soms al lezen of rekenen. Ze stellen zichzelf (vaak op zeer jonge leeftijd) al veel vragen en zijn vaak kritische denkers. Deze kinderen lopen, zeker wanneer ze niet vroegtijdig herkend worden, het risico op onderprikkeling, wat een hele grote impact heeft op hun algehele ontwikkeling.

Ook kinderen met ASS of AD(H)D kunnen kenmerken van overprikkeling vertonen. Het is echter belangrijk om verder te kijken dan dit gedrag en op zoek te gaan naar de oorzaak.

Klik hier om naar het artikel ‘hoogbegaafd… en dan?’ te gaan, hierin vind je meer informatie over hoogbegaafdheid, de kenmerken en lees je tips!

_BT Clear
_BT Clear