Kinderen en scheiding

_BT Clear

Jaarlijks horen in Nederland 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Scheiden of uit elkaar gaan doet pijn, voor ouders en hun kinderen. Als ouder heb je de handen vol aan je eigen emoties en je leven weer op orde krijgen. Daarnaast moet je ook nog je kind begeleiden door het hele proces. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je hierin tekortschiet. Ook kan er schuldgevoel ontstaan, want de keuze van jou en/of je ex-partner is de oorzaak van het verdriet en de ontreddering van je kind. Niet makkelijk!

Klik hier om het webinar ‘Kinderen en Scheiden’ terug te kijken.

Het liefst wil ieder kind opgroeien in een harmonieus gezin, waar papa en mama nog bij elkaar zijn. Maar soms kan het niet anders en gaan ouders uit elkaar. De manier waarop jullie als ouders de scheiding aanpakken en verwerken, bepaalt voor een groot deel hoe het gaat met jullie kinderen.

Wil je weten wat helpend is voor je kind en wat niet? Wij geven een aantal tips. De belangrijkste: blijf kijken door de ogen van je kind!

Duidelijkheid en voorspelbaarheid

Jonge kinderen kunnen nog wel eens het gevoel hebben dat zij schuld hebben aan de scheiding. Het is voor hen heel belangrijk dat ze (herhaaldelijk) informatie krijgen over de situatie. Ook hebben ze behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en vaste rituelen. Hang bijvoorbeeld de omgangsregeling op de muur, met een duidelijk kleurenschema. Kijk wat qua regels hetzelfde kan blijven en doe bijvoorbeeld iedere avond hetzelfde bed ritueel.

Lieke van Dijk (Psycholoog Kind en Jeugd CJG) en Ludy van Brink (Jeugd- en Gezinswerk PIW) hebben eerder dit jaar een webinar gegeven over Kinderen en Scheiden. Wil je het webinar terugkijken? Scan de QR code.

Hulp bij afscheid nemen

Ga er vanuit dat kinderen altijd van slag zijn als ze van huis moeten wisselen en dat ze weer even moeten wennen bij de ander ouder. Jonge kinderen hebben vaak hulp nodig bij het afscheid nemen van papa of mama. Het is belangrijk dat er een soepele overgang plaatsvindt van het ene naar het andere huis, zonder strijd.

Houd je kind buiten conflicten en vermijd bedreigingen en geweld

Helaas gebeurt het nog te vaak dat ouders in een situatie komen waarin ze zo geraakt worden dat ze zich verliezen in boosheid. Dit heeft grote impact op je kind.

Maak je ex-partner niet zwart

Je kind is 50% papa en 50% mama. Als je als ouder slecht praat over de andere ouder komt dat keihard aan bij je kind. Het voelt alsof je een deel van hem afwijst. Dus maak je ex-partner niet zwart. Wil je ventileren? Bespreek je frustraties met een vriend of vriendin, buiten gehoorafstand van je kind.

Gebruik je kind niet als postbode

Als ouders niet goed door een deur kunnen en niet met elkaar kunnen communiceren, wordt het kind hier vaak (onbewust) voor ingezet.

‘Zeg even tegen papa dat je zondag een uur eerder opgehaald wordt’. Je kind is de boodschapper en staat tussen ouders in. Alle frustratie die de boodschap bij de andere ouder oproept krijgt het kind over zich heen. Een heel vervelende positie! Probeer als ouders met elkaar te communiceren, dit kan ook via de mail. Is het echt lastig, schakel een andere volwassene of professionele hulp in.

Stel je kind niet voor onmogelijke keuzes

Een kind is loyaal naar beide ouders. Als je als kind het gevoel krijgt te moeten kiezen tussen de 2 mensen waar je het meest van houdt, voel je je verscheurd. Vaak zit dit loyaliteitsconflict al in alledaagse dingen, bijvoorbeeld: waar vier ik mijn verjaardag? Bij wie stap ik in de auto? Op wie stap ik het eerst af na de diploma uitreiking? Dit is niet altijd te voorkomen. Sta er samen bij stil, spreek er over en stel je kind niet voor onmogelijke keuzes, zoals: ‘Bij wie wil je wonen, bij papa of bij mama?’

Wees (oprecht) blij als je kind het fijn heeft gehad

Je doet je kind een groot cadeau als het toestemming krijgt om van de andere ouder te houden en het daar fijn te hebben. Zonder dat dit gevoelens van boosheid, jaloezie of teleurstelling bij jou oproept. Kinderen voelen dit namelijk feilloos aan.

Vaders en moeders kunnen verschillende activiteiten doen met hun kinderen. Het is niet belangrijk om ‘de beste’ te worden. De liefde van je kind krijg je vooral door te zijn wie je bent en door je kind te zien wie het zelf is.

Ondersteuning

Naast het bovengenoemde webinar over Kinderen en Scheiden biedt Partners in Welzijn ook cursussen voor ouders en kinderen in echtscheidingssituaties. Kijk in het agendaoverzicht op www.opgroeienin046.nl voor meer informatie over de volgende cursussen:

  • ScheidingsAtlas: groepstraining voor ouders. Twee bijeenkomsten van 3 uur.
  • Stoere Schildpadden: voor kinderen van 4-6 jaar.
  • Dappere Dino’s: voor kinderen van 6-8 jaar
  • Kinderen scheiden niet: voor kinderen van 8-12 jaar
_BT Clear
_BT Clear