Meer dan een kinderpsycholoog

In gesprek met Lieke van Dijk, psycholoog kind en jeugd bij Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek.

_BT Clear

Niet zomaar een psycholoog, maar een psycholoog kind en jeugd; dat is Lieke van Dijk. Lieke begeleidt jongeren die zelf een hulpvraag hebben én ouders die zitten met allerlei opvoed- en opgroeivragen. Gaat het wel goed met mijn kind? Hoe moet ik hiermee omgaan? Doen wij iets verkeerd? Al deze vragen schieten vast ook wel eens door jouw hoofd. Aan Lieke de taak om jou als ouder hierbij te ondersteunen, waarbij het welzijn van je kind te allen tijde voorop staat.

Laagdrempelige hulp

Gemeentes vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren met problemen laagdrempelig en dicht bij huis worden geholpen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Westelijke Mijnstreek (CJG) werkt daarom nauw samen met de teams jeugd van verschillende gemeentes, maar ook met andere zorgprofessionals en met collega’s binnen de MIK & PIW Groep. Wanneer gezinnen met kinderen tussen de 4 en 23 jaar problemen ervaren en er zelf niet uitkomen, worden ze door de huisarts naar Het Centrum voor Jeugd en Gezin doorverwezen of ze kunnen rechtstreeks bij het CJG aankloppen voor hulp. De psycholoog kind en jeugd van het CJG probeert vervolgens om kinderen en ouders op korte termijn van hulp te voorzien. Daarbij probeert het CJG altijd de inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Lieke licht toe: “We bekijken met het team van psychologen of er een kort traject kan worden toegepast of dat een doorverwijzing noodzakelijk is. Problematieken die ik en mijn collega’s vaak tegenkomen zijn faalangst, emotieproblemen, eenzaamheid, eetproblemen, identiteitsvraagstukken en agressieproblemen.”

Maatwerk

Normaal gesproken bestaat een hulptraject uit vijf gesprekken, soms is er meer tijd nodig. Ieder traject start met een kennismaking, het zogenaamde intakegesprek, tussen kind, ouders/verzorgers en de psycholoog. Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag helder te krijgen. Vaak komen hierbij ook dieperliggende oorzaken boven tafel, bijvoorbeeld traumatische ervaringen uit het verleden. Na dit eerste gesprek bespreekt het team van psychologen welke hulp het beste geboden kan worden en of het CJG dit zelf oppakt of dat er wordt doorverwezen naar een externe, specialistische partij. Zo krijgt ieder kind de hulp en begeleiding die het verdient.

Samen voor het beste resultaat

Uiteraard kunnen de psychologen het niet alleen. Om die reden wordt er intensief samengewerkt met huisartspraktijken uit de regio. “Na ieder intakegesprek koppelen wij terug naar de huisarts over onder andere de problematieken, het advies en de vervolgstappen. Wanneer een kind moet worden doorverwezen naar specialistische hulp, dan is het de taak van de huisarts om dit in gang te zetten. Ook overleggen we regelmatig met de huisarts of bespreken we tussentijdse resultaten. Zo houden we elkaar continu op de hoogte”, aldus Lieke. Dit is niet de enige samenwerking die wordt gezocht gedurende een traject. Er wordt ook nauw samengewerkt met o.a. het (school)maatschappelijk werk en jongerenwerk van Partners in Welzijn, de kinderopvang van MIK en Spelenderwijs en uiteraard met de ouders van het kind.

“Tijdens het traject richten we ons vanzelfsprekend altijd op het kind, maar voor een resultaat op lange termijn zullen ook de ouders moeten worden meegenomen. En natuurlijk kan dit af en toe confronterend zijn, maar uiteindelijk wil iedere ouder het beste voor zijn kind”, zo stelt een standvastige Lieke.

Een onbezorgde jeugd

Problemen niet groter maken dan ze zijn; dat is wat Lieke en haar team in hun werk altijd voorop hebben staan. Ouders lopen vaak al lange tijd tegen een bepaald probleem aan, waardoor de koek op een gegeven moment gewoonweg op is. Er ontstaat dan een prikkelbare situatie. Door als eerste het probleem te normaliseren, komt er al wat rust in het gezin. Bepaald gedrag hoort af en toe ook gewoon bij de leeftijd. “Maar er zijn ook situaties die zo heftig zijn, dat ze ook ons enorm aangrijpen. Zo is gedurende de coronaperiode het aantal kinderen met eenzaamheid, suïcidaliteit en zelfbeschadiging flink gestegen. Natuurlijk maak je je dan zorgen. Ook wanneer je het kantoorpand verlaat. Ieder kind verdient namelijk een onbezorgde jeugd. Aan mij en mijn collega’s de belangrijke taak om zoveel mogelijk kinderen de jeugd te geven die ze verdienen”, sluit Lieke af.

Meer weten? Contact?

Neem ook eens een kijkje op www.cjg-wm.nl.
Wil je weten wat het CJG Westelijke Mijnstreek voor jou of voor jouw kind kan betekenen? Bel naar 046-8506910 of stel je vraag via whatsapp, of stuur een mail naar [email protected].

_BT Clear
_BT Clear