Opvoeden doen we samen!

_BT Clear

Mijn naam is Ivo Tillie. Sinds 13 juli ben ik wethouder in Sittard-Geleen, onder meer op het gebied van jongeren. Samen met mijn echtgenote heb ik vier kinderen. Je zou kunnen zeggen dat we ervaring hebben met opvoeden, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is een leerschool.

Opvoeden is wat mij betreft de mooiste en tevens meest uitdagende taak die er is. Elk kind is anders en vraagt van ouders iets anders. Natuurlijk is niet elke dag mooi. Er zijn momenten waarop het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Soms ligt dat aan de kinderen, soms aan invloeden van buiten, zoals stress op het werk. En soms ben je gewoon moe of met het verkeerde been uit bed gestapt. Of een combinatie van factoren. Dan is het goed om als ouder niet vol emotie te reageren, maar even tot tien te tellen.

Het helpt in de opvoeding als ouders op één lijn zitten. Soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk om met elkaar te blijven praten. Natuurlijk zijn ouders vooral met de zorg voor de kinderen bezig, maar vergeet elkaar niet. Luister naar wat de ander bezighoudt, vraag waarom je partner sommige dingen bij de opvoeding anders doet dan jij. Laat zien dat je de ander waardeert en blijf geïnteresseerd in elkaars ideeën. Door als ouders op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, geef je ook aan je kinderen het beeld mee, dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn, maar dat je daarom niet minder van elkaar houdt. Dat creëert een veilige leefomgeving voor je kind. Je kind zal daardoor leren de eigen mening te vormen en daar ook voor uit te komen. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Als het maar gebeurt met respect voor elkaar.

Om te weten dat je er nooit alleen voor staat en er meer ouders zijn die tegen dezelfde problemen aanlopen, is een opvoedingsplatform zoals Opgroeienin046 erg belangrijk. Voor opvoeden bestaat namelijk géén directe handleiding. Daarom kunnen voor alle vormen van gezinssamenstelling tips op dit platform een helpende hand bieden.

Soms heb je het idee dat je er alleen voor staat. Dat is niet zo. Er is altijd hulp. Uit de omgeving, van familie of vrienden of van Partners in Welzijn of bijvoorbeeld van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ook voor de ontwikkeling van kinderen kan hulp nodig zijn. Schaam je niet, maar deel je zorgen of vragen ook met hen. Dit kan geheel vrijblijvend.

Dit is ook het thema van de Week van de Opvoeding: samen delen, samen weten. Door onderling te delen helpen we elkaar als ouders.

En als het je even teveel wordt, probeer dan om momenten te vinden om even tot rust te komen. Eventueel samen dingen te doen zonder kinderen. Dingen waar je blij van wordt. Een vrolijke ouder straalt dat uit. Kinderen merken dat meteen. Maar bovenal: geniet van de kinderen en de kostbare momenten die je samen hebt. Ook dat mag je delen.

Ivo Tillie,
wethouder gemeente Sittard-Geleen

_BT Clear

COLOFON

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Centrum Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

Oktober 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits CJG Westelijke Mijnstreek hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en het CJG Westelijke Mijnstreek zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear
_BT Clear