Samen spel

_BT Clear

Ga er maar aan staan! Als moeder, vader of verzorger. De opvoeding! Een woord dat snel geschreven of gesproken is. Maar ga er maar aan staan! En velen van ons ‘staan’ er daadwerkelijk aan. Samen met de vele vragen, onzekerheden, successen en soms ook frustraties. Waarom lukt het mij nu niet? Wat doe ik verkeerd? Waarom gaat het bij anderen wel zo gemakkelijk? Deze laatste mythe kunnen we snel ontkrachten. Iedereen ervaart uitdagingen. Iedereen maakt momenten door waar het tegenzit of net even niet gaat als gehoopt.

Opvoeden is een spel van samen. Niet alleen het samenspel tussen opvoeder en kind, maar in breder perspectief. ‘It takes a village to raise a child’ zo luidt het bekende Afrikaans gezegde. Een zegswijze die niet alleen gaat over leiderschap, de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de gemeenschap om deze te dragen voor de kinderen in de gemeenschap. In ‘that village’ ligt ook de waarheid besloten dat opvoeden niet alleen kan. Je ontvangt raad, daad en advies van hen om je heen. Je hoeft het niet alleen te doen, er is hulp wanneer het nodig is. Europa is geen Afrika. Onze ‘villages’ van lang geleden zijn niet meer en de individualisering heeft veel, misschien wel teveel aan ruimte gewonnen. We groeien niet meer op in herkenbare gemeenschappen als dorp of wijk, zoals ze pakweg 50 tot 100 jaar geleden nog bestonden. In een huidig tijdsgewricht dat vele uitdagingen kent.

Uitdagingen die ons veel brachten, maar ons ook blijven uitdagen. Technologische vooruitgang, internet, sociale media, allen maatschappelijke ‘enablers’. Helpende middelen die veel mogelijk maken, maar ons ook voor de opvoedkundige taak stellen: ‘hoe helpen wij onze kinderen om te gaan met deze ontwikkelingen’. En kleiner, hoe helpen we onze kinderen de vele prikkels te verwerken. Prikkels voortgebracht door welvaart in onze op consumptie gerichte on demand samenleving. Veel vragen. Veel overwegingen waar wellicht onze ouders niet voor stonden, maar de ouders en verzorgers van vandaag wel degelijk mee geconfronteerd worden. Vragen wellicht te groot voor ‘de village’ alleen. Vragen die we alleen vanuit meerdere perspectieven en brede interesse kunnen beantwoorden. Samen. Samen beantwoorden. In dat samen is de gedachte van ‘Kanskracht’ besloten. Ieder mens, ieder kind heeft recht op kansen.

Het recht om de kansen na te jagen en daarbij geholpen te worden. Dat is precies wat we samen doen binnen de MIK&PIW groep. Een netwerkorganisatie van vele expertises op het gebied van opvoeden, kinderopvang, bewegen, leefstijl en nog veel meer. Rondom het thema opvoeden komen we onder andere samen op het platform Opgroeienin046 en nu ook bij u via deze krant.

Ga er maar aan staan! Opvoeden. In taal een klein stapje naar: Ga er maar samen aan staan! Samen laten we ervaring, kennis en expertise samen komen. Via platformen, organisaties en dus mensen. Door velen. Velen die er samen voor staan.

Raymond Clement, bestuurder MIK & PIW Groep.

“Even more than a whole village. Maybe… it even takes the world to raise a child.”

_BT Clear
_BT Clear