Complimenten

_BT Clear

Ieder mens krijgt graag waardering van zijn of haar omgeving. En voor kinderen is de waardering van hun ouders één van de belangrijkste dingen in hun leven. Complimenten geven een kind een enorm gevoel van gewaardeerd worden. Hierdoor gaan ze zich goed voelen over zichzelf en kunnen ze een positief zelfbeeld ontwikkelen.

Aandacht en complimenten geven horen bij een positieve opvoeding. Een positieve opvoeding betekent onder andere dat je investeert in de band met elkaar. Dat je positieve aandacht geeft en belangstelling toont. En als je op een positieve manier met elkaar omgaat heb je over het algemeen ook meer plezier met elkaar.

Complimenten

Je gedrag en vaardigheden worden door je ouders, of andere belangrijke mensen in je leven, opgemerkt. En deze mensen doen ook nog de moeite om te benoemen wat ze zien. Hoe fijn is dat?!

Ook al is het iets heel normaals, zoals je jas ophangen als je thuis komt… tóch is het fijn als papa benoemt dat hij er blij van wordt dat je dat iedere dag doet. Je krijgt er een goed gevoel van en de kans dat je de volgende keer je jas weer ophangt is groot. Of dat je als tiener de vaatwasser uitruimt. Ook al is het de afspraak, tóch is het fijn als er iets positiefs over gezegd wordt. De sfeer in huis wordt er ook zoveel leuker op!

Een goed compliment

Het geven van complimenten is leuk om te doen. Zowel de gever als de ontvanger voelen zich er goed door. Het draagt bij aan een positieve sfeer. Maar hoe geef je nu een goed compliment?

Tips

Meen het!

Als je een compliment geeft, zorg dan dat je het echt meent. Kinderen voelen het feilloos aan  als dat wat je zegt niet klopt met wat je echt voelt, zeker als ze ouder worden. Het kan ze zelfs onzeker maken. Dus ben eerlijk. Je kind kan ook niet overal goed in zijn.

Ben duidelijk

Ben duidelijk en concreet over waar je precies een compliment over geeft. Alleen ‘goed zo’ is vaag, je kind weet dan niet altijd wat je bedoelt. Benoem zo concreet mogelijk wát je precies goed vindt. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je de was in de wasmand hebt gedaan, wat fijn!”

Hoe sneller, hoe krachtiger

Vooral bij jonge kinderen is het belangrijk om het compliment zo snel mogelijk te geven nadat je het gedrag hebt opgemerkt. Je kind ontvangt dan meteen feedback op het gedrag en snapt wat je bedoelt. Het compliment komt dan ook veel krachtiger over dan wanneer je een halve dag wacht.

Zorg dat het compliment past bij de ontwikkeling van je kind

Wat voor het ene kind knap is hoeft voor het andere kind niet knap te zijn. De 6 voor de taaltoets van je dochter is misschien een veel grotere prestatie, omdat ze moeite heeft met taal en er keihard voor geleerd heeft, dan de 9 voor rekenen van je zoon die hier zijn boek niet voor heeft hoeven open slaan.

Complimenteer de inzet, niet het resultaat

Krijgt je kind vooral complimenten die gericht zijn op het eindresultaat (de prachtige tekening, het hoge punt voor de toets, het goede turnen) dan kan dit eerder leiden tot onzekerheid dan dat je kind er van groeit. Je kind kan het gevoel hebben altijd goed te moeten presteren. Geef daarom liever een compliment over de inspanning. Benoem bijvoorbeeld dat je dochter zo goed geconcentreerd heeft zitten werken, dat je zoon zo creatief is geweest bij het maken van een schilderij of doorzettingsvermogen heeft getoond in de wedstrijd.

Zwak je compliment aan het eind niet af

Je komt thuis en ziet dat je dochter haar kamer opgeruimd heeft. Je zegt: “Ik zie dat je je kamer opgeruimd hebt, wat fijn!” En vervolgens: “Ik zou blij zijn als je altijd zo je best deed.” Of: “Maar daar in die hoek ligt nog wat.”

Ai, met zo’n laatste zin breek je je compliment gelijk af. Die blijft hangen. Houd het bij die positieve zin, die is veel krachtiger. Je wil positief gedrag stimuleren, leg daar dan ook de focus op.

Complimenten ontvangen

Het mooie aan complimenten geven is dat je kind op deze manier ook leert een compliment te ontvangen. Want dat is niet voor alle kinderen even makkelijk.

Soms lijkt het alsof je kind jouw complimenten niet aanneemt. Vooral pubers kunnen soms nogal onverschillig reageren als je ze een compliment geeft. Maar reken maar dat het van binnen iets met ze doet. Blijf dus doorgaan met laten merken wat je aan je kind waardeert.

“Wat je aandacht geeft groeit. Waar geef jij je aandacht aan?”

Meer weten over complimenten?

Klik hier om het hele artikel te lezen op Opgroeienin046.nl.

_BT Clear
_BT Clear