SuperFIT – gezonde gewoontes, kansrijk ontwikkelen

Tegenwoordig groeien veel kinderen op in een omgeving waarin te veel wordt gegeten en te weinig wordt bewogen. Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is dan ook sterk toegenomen. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen is daarom belangrijk. SuperFIT, een programma van Ecsplore en diverse partners, maakt zich hier hard voor door jonge kinderen zowel thuis als bij de kinderopvanglocaties te helpen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes.

_BT Clear

Kansrijke ontwikkeling

De omgeving heeft grote invloed op de eet- en beweeggewoontes van jonge kinderen. SuperFIT richt zich op twee plekken waar de gemiddelde peuter het meest verblijft: namelijk thuis en bij de kinderopvang. Binnen SuperFIT wordt er gekeken naar beschikbare speelmaterialen, voedingsproducten en hoe een ruimte is ingedeeld. Maar SuperFIT richt zich ook op bijvoorbeeld de voorbeeldfunctie van de pedagogisch medewerkers en opvoeders, de opvattingen over voeding en beweging en het voedings- en beweegbeleid binnen een kinderopvangorganisatie.

De SuperFIT-aanpak kan worden toegepast door ouders thuis en door de pedagogisch medewerkers binnen alle peutergroepen van MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. Pedagogisch medewerkers verweven thema’s zoals beweging en gezonde voeding in het dagprogramma.

Op deze manier worden peuters niet alleen thuis, maar ook op de opvang gestimuleerd tot het ontwikkelen van gezonde leefstijlgewoontes. Bijvoorbeeld door gevarieerde tussendoortjes aan te bieden zoals groente en fruit, speelmateriaal aan te bieden om veelzijdig bewegen te stimuleren, alleen water te schenken en de binnenruimtes zodanig aan te passen dat minder zitten wordt bevorderd. Door een ongezonde leefstijl in een vroeg stadium te doorbreken, worden eventuele toekomstige gezondheidsproblemen en psychosociale problemen, die vaak gepaard gaan met overgewicht en obesitas, voorkomen. SuperFIT draagt dan ook bij aan de kanskracht van kinderen, nu én later.

Samenwerking tussen Ecsplore, MIK Kinderopvang en Spelenderwijs

SuperFIT is ontwikkeld door Stichting Ecsplore met kennis van sport, bewegen en leefstijl, samen met Spelenderwijs, Pedagogisch werk en de Universiteit Maastricht. “De samenwerking en de afhankelijkheid tussen deze drie partijen is de succesbepalende factor van SuperFIT”, zo stelt Daan Pluim, projectleider SuperFIT bij Ecsplore. Inmiddels werken er in Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein dan ook al verschillende locaties van MIK Kinderopvang en Spelenderwijs met de SuperFIT aanpak. Een aanpak die blijft groeien en zich verder blijft ontwikkelen op basis van de huidige wensen, behoeften en inzichten. “Onze ambitie is namelijk om de SuperFIT aanpak bij alle kinderopvanglocaties van MIK Kinderopvang & Spelenderwijs in de praktijk te brengen”, aldus Daan.

Kijk hier het filmpje van Uitleg Superfit.

Kijk hier het filmpje van SuperFIT Logeerkoffer.

Een succesvolle en effectieve aanpak

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de SuperFIT aanpak succesvol en effectief is. SuperFIT is dan ook een erkende aanpak binnen het Loket Gezond Leven van het RIVM. Ook in de praktijk is het succes van SuperFIT zichtbaar. Zo heeft voeding een prominente plek gekregen binnen het beleid van diverse kinderopvanglocaties. Op pagina 15 van deze krant lees je over een voorbeeld hiervan. En zo is bewegen een vast onderdeel van de dagbesteding geworden. Met het oog op de toekomst hopen de betrokken partners dan ook dat de SuperFIT aanpak landelijk wordt overgenomen door andere gemeentes en kinderopvangorganisaties.

Meer weten? Contact?

Neem ook eens een kijkje op www.superfit.ecsplore.nl.
Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met het team van SuperFIT, via Daan Pluim: [email protected] of 06-51863931

_BT Clear
_BT Clear