Voor u ligt de duurzaamheidskrant over de RES, de Regionale Energiestrategie. We informeren u over duurzame projecten en initiatieven in onze regio. Het gaat daarbij om grote projecten zoals aardgasvrij wonen, maar ook over kleinere bewonersinitiatieven. Daarnaast krijgt u ook tips over hoe u mee kunt doen en wat u zelf kunt doen om te verduurzamen.

De Regionale Energiestrategie

De acht regiogemeenten hebben samen de Regionale Energiestrategie opgesteld, een plan voor de overgang naar duurzame energie. In plaats van energie uit olie en gas gaan we steeds meer over naar duurzame energie uit zon en wind. In onze regio zijn we op de goede weg. Er zijn al enkele wind- en zonneparken en daar komen snel nieuwe projecten bij om iedereen straks van duurzame energie te kunnen voorzien.

Aardgasvrij wonen

Vanaf 2050 willen we in Nederland geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. Alle gemeenten hebben een plan gemaakt hoe bewoners en ondernemers kunnen omschakelen van aardgas naar duurzame energie. Ook de gemeente Neder-Betuwe.

Voor een wijk of gebied wordt een afweging gemaakt welke nieuwe warmtevoorziening geschikt is, waarbij we rekening houden met technische factoren, de betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Maar iedereen kan nu al beginnen met het verminderen van de vraag naar warmte door energie besparing en isolatie van de woning. Veel huiseigenaren denken soms onterecht dat hun woning al voldoende geïsoleerd is. Juist met isoleren is winst te behalen. Dit levert direct een lagere energierekening op, zeker met de huidige hoge gasprijzen. Voor de kosten van het verduurzamen van uw woning zijn er veel subsidies en regelingen of u kunt een duurzaamheidslening aanvragen met een gunstige rente. Informeer naar de mogelijkheden.

Energieloket Neder-Betuwe helpt bij verduurzamen en energie besparen

De gemeente ondersteunt inwoners via het Energieloket Neder-Betuwe. Woningeigenaren krijgen hier onafhankelijk en betrouwbaar advies over energie besparen, isolatie­maat­regelen, duurzaamheids-leningen, subsidies en collectieve inkoopacties. Huurders kunnen hier ook terecht voor tips over energiebesparing. Het (beter) isoleren van de huurwoning is een taak van de woning­corporatie of particuliere verhuurder. Meer informatie op: www.energieloketnederbetuwe.nl.

In Neder-Betuwe lopen verschillende projecten. We willen dat iedereen in Neder- Betuwe zuinig omgaat met energie. Dit is goed voor de portemonnee en voor het klimaat. Dit lukt alleen als we dit samen doen. De gemeente wil bewoners hierbij graag helpen.

FIX-project om de energierekening van bewoners te verlagen

Zo hebben we het FIX-project om ervoor te zorgen dat de stijgende energierekening omlaag gaat. Bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging. Om energie te besparen, installeert de gemeente gratis kleine energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen en geven we bespaaradviezen.

Omgevingsfonds Neder-Betuwe voor maatschappelijke initiatieven

Voor het nieuwe Omgevingsfonds in Neder-Betuwe, waar grote bedragen in worden gestort door wind- en zonneparken, zoeken we bestuursleden die kunnen beoordelen welke maatschappelijke initiatieven in aanmerking komen voor een fi nanciële bijdrage uit het fonds. Zo profi teren omwonenden direct mee van de opbrengsten van winden zonneparken.

Verenigingen stimuleren om mee te helpen bij het verduurzamen

Daarnaast vragen we verenigingen of zij een actieve bijdrage willen leveren aan de verduurzaming in Neder- Betuwe in ruil voor een bijdrage voor de clubkas. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door energiecoach te worden, zwerfafval op te ruimen of energie­besparende maat­regelen aan te brengen bij mensen thuis. Zo helpen we elkaar om stappen in de goede richting te zetten.

Doe-het-zelf-duurzaam

We kunnen zelf veel doen door ons gedrag aan te passen en bewuste duurzame keuzes te maken. Denk aan korter douchen, de verwarming een graadje lager zetten en je wat warmer kleden, bij nieuwe aanschaf van apparaten een energiezuinig apparaat kopen, de warmwatertemperatuur van de CV op 60 graden zetten, enz. Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen.

Al veel goede bewonersinitiatieven

Wat ik ook erg leuk vind om te zien is dat er allerlei bewoners- en buurtinitiatieven ontstaan, waarbij bewoners en buren elkaar stimuleren en helpen om te verduurzamen. Vaak geholpen met een fi nanciële bijdrage uit een omgevings- of duurzaamheidsfonds. Inwoners en ondernemers kunnen op allerlei manieren meedoen en profi teren van duurzame projecten bij hen in de buurt.

Tot slot wens ik iedereen heel veel leesplezier met deze duurzaamheidskrant.

Stefan van Someren,
wethouder Duurzaamheid Neder-Betuwe

_BT Clear