Informatiekrant RES Fruitdelta Rivierenland 2022

_BT Clear

Pien opent Windpark Deil | Fotograaf: Hans Ponssen

_BT Clear

Een duurzaam Rivierenland van en voor iedereen

_BT Clear

Veel inwoners hebben nog nooit van de RES gehoord. Toch weet iedereen dat er in de regio druk gewerkt wordt aan het plaatsen van windmolens en zonneparken. Waarschijnlijk ook bij jou in de buurt.

Sinds 2018 werken we in Rivierenland energiek samen aan het verduurzamen van de regio. We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we lokaal en duurzaam op. De Regionale Energiestrategie (RES) helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

De Regionale Energiestrategie is een document en een samenwerking

Er wordt breed samengewerkt tussen overheid (de 8 gemeenten, waterschap én de provincie), ondernemers, onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners.

In 2021 hebben alle 8 gemeenteraden ingestemd met het plan om in 2030 1,2TWh aan duurzame energie in onze eigen regio op te wekken. Dat staat gelijk aan 191 hectare zon op dak, 249 hectare aan zonnevelden en 49 windmolens. Dit is aanvullend op de zonnepanelen die op woonhuizen worden geïnstalleerd.

600 mensen hebben meegedacht over dit plan. Met een kaart van de regio op tafel en het landschap in gedachten onderzochten zij vragen als: Waar in de regio is ruimte voor het opwekken van elektriciteit? Om hoeveel ruimte gaat het? Hoe past wind- en zonne-energie in deze gebieden? Zijn deze gebieden maatschappelijk gezien geschikt? Is het financieel haalbaar? En wat betekent het voor de capaciteit van het energienet in Rivierenland?

Inwoners doen mee

Inwoners hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het plan en werken nu ook mee aan de uitvoering. Initiatiefnemers van nieuwe windmolens en zonneparken zijn verplicht om de omgeving te betrekken bij het concreet maken van lokale plannen. Inwoners kunnen ook zelf initiatiefnemer zijn, door lid te worden van een energiecoöperatie. En als inwoner lever je zelf een bijdrage door minder energie te verbruiken en je huis te isoleren. Maar ook door mee te praten bij bijeenkomsten over hoe huizen of hele wijken aardgasvrij verwarmd kunnen worden in de toekomst.

Ons landschap verandert en dat doet soms pijn

Eerlijk is eerlijk. Niet iedereen is gelukkig met de windmolens. Maar als je beseft dat ze echt ergens goed voor zijn, verzacht dat misschien de pijn. Windmolens en zonneparken helpen om een duurzame regio te worden, klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van onbetrouwbare gasleveringen door bijvoorbeeld Rusland. Door zelf de regie over onze energie te nemen, scheppen we bovendien werkgelegenheid, komen de financiële opbrengsten ten goede aan de lokale samenleving en proberen we energie voor iedereen betaalbaar te houden.

COLOFON

Uitgave van:

De Regionale Energiestrategie (RES): FruitDelta Rivierenland
I: www.resrivierenland.nl

Concept en realisatie

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Tekst- en beeldredactie

De Regionale Energiestrategie
FruitDelta Rivierenland

Vormgeving

Skitter

Oktober 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits De Regionale Energiestrategie hier toestemming voor heeft gegeven. De Regionale Energiestrategie is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear