Informatiekrant RES Fruitdelta Rivierenland 2022

_BT Clear

Financiële participatie: voordelen voor omwonenden van wind- en zonneparken

Delen in de opbrengst

Omwonenden en lokale bdrijven kunnen vaak financieel meeprofiteren van de opbrengsten van een wind- of zonnepark. De gemeenten in onze regio hebben bij de Regionale Energiestrategie (RES) afgesproken dat er ‘minimaal 50% mede-eigenaarschap voor de omgeving’ is bij de komst van een energiepark of -project. Er zijn verschillende vormen van financiële participatie, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie, een gebieds- of omgevingsfonds of een omwonendenregeling.

Energiecoöperaties

Energiecoöperaties willen zoveel mogelijk mensen uit de omgeving betrekken bij energieprojecten. Door lid te worden kunnen omwonenden lokale stroom afnemen en de opbrengst gaat dan naar de mensen die in de buurt wonen. Bij de windparken Deil en Avri is de lokale coöperatie bijvoorbeeld voor 50% eigenaar. Daar profiteren de ruim 1.000 leden al een aantal jaren van de opbrengsten.

Omgevingsfonds of gebiedsfonds

Bij een omgevingsfonds of gebiedsfonds storten de eigenaren van wind- of zonneparken jaarlijks een bedrag in het fonds om duurzame en/of maatschappelijke initiatieven in de omgeving te financieren. Denk aan de aanleg van een parkje of het verduurzamen van een sportkantine. Zo profiteert de hele omgeving van een deel van de opbrengsten, ook de mensen die geen lid zijn van een coöperatie.

OMWONENDENREGELING

Bij een omwonendenregeling maakt de gemeente afspraken met de eigenaar van het energieproject voor omwonenden binnen een bepaalde straal rondom het energieproject. Zij kunnen zich dan als eerste aanmelden voor de financiële voordelen. De uitvoering van de omwonendenregeling ligt vaak bij het omgevingsfonds.

Hoe meedoen?

Ook jij kunt misschien wel financieel profiteren van de opbrengsten van een zonne- of windpark. Informeer bij je gemeente of energiecoöperatie in je buurt naar de mogelijkheden.

Omgevingsfondsen:

Energiecoöperaties in de regio:

_BT Clear

Ook jij kunt meedoen!

Er wordt volop gewerkt aan de verduurzaming van onze energie in Rivierenland. Ook jij kunt meepraten en meedoen.

_BT Clear

Wind en zon

De wind- en zonneplannen binnen onze regio zitten in verschillende fases van voorbereiding. Over het geplande windpark Echteld-Lienden gaat de provincie in gesprek met de colleges van Buren en Neder-Betuwe. Voor sommige plannen lopen er gesprekken met initiatiefnemers en omwonenden over randvoorwaarden. Voor het burgerwindpark Lage Rooijen in Maasdriel heeft de inspraak al plaatsgevonden. Wil je weten waar bij jou in de omgeving aan wordt gewerkt? Kijk dan eens op het energieportaal (lees hierover meer op pag. 19).

Warmte

Alle gemeenten werken aan plannen om huizen aardgasvrij te krijgen. In de gemeente Buren en West Betuwe wordt er samen met inwoners nagedacht over verwarmen via water (Lingemeren en Enspijk). Ook de andere gemeenten gaan met inwoners in gesprek over mogelijkheden. Houd hiervoor de informatie van je eigen gemeente in de gaten.

Burgerberaad

Via een burgerberaad adviseren inwoners over de klimaatmaatregelen in het Gelders Klimaatplan. Het burgerberaad bestaat uit twee onderdelen: een online enquête (burgerpanel) en een fysiek burgerforum.

150 inwoners die samen een afspiegeling van de Gelderse samenleving vormen, komen in het najaar vier keer bij elkaar. De adviezen van het panel en het forum worden gebruikt bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan. Meer weten? www.gelderland.nl/themas/­duurzaamheid/klimaat/burgerberaad

Plan-MER Provincie

De provincie Gelderland maakt de komende maanden ook een plan-MER. Hierbij wordt nog eens goed gekeken naar de gevolgen van de ambities voor duurzame energie voor de omgeving. Zoals de gevolgen voor natuur, milieu en landschap. Als er gevolgen zijn die niet voldoen aan de wettelijke normen, is het verplicht om maatregelen te nemen om deze negatieve gevolgen te voorkomen of te beperken.

Een plan-MER procedure bestaat uit twee fasen: een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de plan-MER zelf. In beide fasen kunnen inwoners hun mening geven. De provincie communiceert hoe en wanneer dat mogelijk is. De resultaten van de plan-MER gebruikt de provincie bij het vernieuwen van het windbeleid van de provincie.

Voortgangsdocument RES FruitDelta Rivierenland

Begin 2023 gaan we kijken hoe het staat met de afspraken uit de RES 1.0. Inwoners, ondernemers en belangenverenigingen worden daarbij ook gevraagd om hun mening. Hoe we iedereen daarbij betrekken, komt in de nieuwsbrief van RES FruitDelta Rivierenland te staan. Ontvang je deze nog niet? Meld je dan aan: www.resrivierenland.nl/nieuwsbrief

Energiecoöperaties

Word lid van een energiecoöperatie bij jou in de buurt. Dat kan vaak al voor een klein bedrag. Zo bepaal je zelf mee wat er in de toekomst ontwikkeld wordt bij jou in de buurt.

_BT Clear
_BT Clear