Informatiekrant RES Fruitdelta Rivierenland 2022

_BT Clear

Hoe staan we ervoor in Rivierenland?

RIVIERENLAND - Met elkaar afspraken maken hoeveel duurzame energie we richting 2030 opwekken in Rivierenland is mooi. Maar wie houdt er zicht op de voortgang in de uitvoering? En waar kan ik interessante gegevens vinden?

Op de website www.resrivierenland.nl staat alle informatie praktisch bij elkaar. Je vindt hier het document RES 1.0 waarin alle afspraken staan. Op de pagina besluitvorming is terug te vinden waar de lokale politiek over besloten heeft. En onder de menuknop ‘energieportaal’ tref je alle data over de voortgang in de uitvoering. Regionaal en per gemeente in handige grafieken en op een kaart weergegeven.

Op dit moment is ongeveer 30% van wat af- gesproken is, gerealiseerd. Dat betekent dat de komende jaren een flinke versnelling in uitvoering moet komen om alle wind- en zonpro- jecten ook daadwerkelijk in 2030 operationeel te hebben.

Wieteke (15) wil graag vrolijk nieuws

DEIL- Voor veel jongeren zijn duurzame gewoonten al vanzelfsprekend: ze denken er niet echt bij na, maar dóén gewoon. Op de SCHOOL van Wieteke van de Sande (15 jaar) wordt niet echt veel over duurzaamheid gesproken; op een projectje hier en daar na.

Ze herinnert zich nog een gastles van haar moeder in groep 4. “Dat ging over Fairtrade. Ik weet nog dat ik het echt goed vond dat mijn klas óók wist dat er oneerlijke handel bestond voor de dingen die wij eten. Maar echt leuk vond ik het niet. Ik keek vroeger altijd jeugdjournaal en daar kwamen dit soort onderwerpen ook voorbij: saai! Ik wilde liever vrolijk nieuws”.

Staken voor het milieu was oké, maar dan wel buiten schooltijd

In groep 7 steunde Wieteke de milieuactiviste Gretha Thunberg. Dit deed ze door samen met haar vriendin heel vroeg naar school te gaan en stil op een kleedje te gaan zitten, naast de ingang van school. Ze eisten een gesprek met de schoolleiding. Het doel: bespreken dat kinderen een broodbakje gaan gebruiken in plaats van een wegwerpzakje. “We hebben niet lang op ons kleedje mogen zitten. De directrice kwam naar buiten: staken mocht wel, maar niet onder schooltijd!” Er kwam geen gesprek.

Andere gewoonten

“Om milieuvriendelijker te leven, moeten we onze gewoonten verbreken en nieuwe maken. In het begin is dat lastig, maar uiteindelijk wordt ook dat weer heel gewoon.

En veel beter voor het milieu. Ik wist vanaf klein kind al dat ik alle lichten altijd uit moest doen. En nu haal ik de stekkers uit het stopcontact als ik die stroom niet gebruik. Nu nog stom, maar over een jaar is het weer heel gewoon. Dit is een klein voorbeeldje. Eigenlijk moeten we alle gewoonten onder de loep nemen.”

Strengere overheid

“Kijk, wij mogen geen rietjes meer kopen. Dat snap ik. Alleen waarom is de overheid dan ook niet strenger voor al die bedrijven die zoveel meer nutteloos plastic produceren? Dat snap ik gewoon niet.”

Toekomst

“Voor nu is het natuurlijk wel spannend of we hier kunnen blijven wonen, we nog kunnen blijven eten en er geen oorlog komt door de klimaatverandering. Ik denk dat de aarde zich prima kan redden. Alleen dan zonder ons erbij. Jammer, we hebben het er zelf naar gemaakt.”

Lezersvraag:

Waarom doen
we niet meer
met waterkracht?

MAURIK/ALPHEN - Willem de Vries stelde via [email protected] een vraag over waterkracht. “We zijn een regio met veel water en hebben twee centrales waar uit de stroming van rivierwater elektriciteit wordt opgewekt: bij Maurik en bij Alphen. Waarom gebeurt dit niet op meer plekken?”

Willem is niet de enige met deze gedachte. Daarom heeft provincie Gelderland laten uitzoeken of het rendabel is om elektriciteit op te wekken via waterkracht uit onze rivieren. De conclusie van dit onderzoek is dat er wel veel stromend water is, maar dat we in onze regio relatief weinig hoogteverschil hebben. Anders dan in landen als in Zwitserland en Noorwegen waar de hoogteverschillen groter zijn en er meer gebruik wordt gemaakt van waterkracht. Ook vraagt de scheepvaart ruimte in onze rivieren. Dit betekent dat er geen plekken geschikt lijken voor nieuwe waterkrachtcentrales.

Kan het dan niet op een andere manier?

De techniek staat niet stil. Een gespecialiseerd bedrijf heeft deze zomer metingen in de Waal bij Zaltbommel gedaan om te bekijken of er toch mogelijkheden zijn. Het bedrijf meet stroomsnelheden van de rivier op verschillende plekken en op verschillende dieptes. Dit onderzoek en een eerdere proef zullen uitwijzen welke rol waterkracht kan spelen voor duurzame energie opwek in Zaltbommel.

_BT Clear
_BT Clear