Informatiekrant RES Fruitdelta Rivierenland 2022

_BT Clear

Impressie Lingemeren

Zonnige combinaties!

_BT Clear

Zonnepanelen. Misschien heb je er zelf een aantal op je dak liggen. Slim bezig! Goed voor mens, milieu én de portemonnee. Niet alleen op daken zijn zonnepanelen een goed idee. Zonnepanelen kunnen ook win-winsituaties vormen op de meest creatieve manieren. Slimmer, passender of mooier! Ontmoet deze voorlopers op het gebied van zonnetechnologie.

Zonnepanelen boven rode bessen

WADENOIJEN - Rini Kusters zag een mooie koppelkans tussen zonnepanelen en zijn fruitbedrijf Kusters in Wadenoijen. In totaal liet hij 3,7 hectare zonnepanelen installeren boven zijn rode bessen. Win-win-win. Want de zonnepanelen beschermen de bessen, het werkklimaat voor zijn medewerkers is beter en de planten hebben minder water nodig, omdat de temperatuur lager is. “Duurzaam én geld verdienen, wat wil je als ondernemer nog meer”, aldus de tevreden fruitteler die inmiddels plannen heeft voor uitbreiding. Hij startte samen met GroenLeven dit project als tweede ondernemer in Nederland. Rini is een voorbeeld voor andere ondernemers: het afgelopen jaar kreeg hij zo’n 600 geïnteresseerden over de vloer.

  • Locatie: Wadenoijen, gemeente Tiel
  • Stroom voor 285 huishoudens*

“Als nooit iemand ermee begint, dan komt het nooit vooruit”

Vee graast tussen verticale zonnepanelen

CULEMBORG - In Culemborg ligt het eerste weiland van Nederland waar zonnepanelen samen gaat met landbouwgrond. Het grazend vee en de trekker hebben alle ruimte tussen de zonnepanelen. Deze staan in een Oost-West opstelling waardoor ze de hele dag zon vangen aan de voor- of achterkant. Het project is mede mogelijk gemaakt door inwoners. Met de aankoop van zoncertificaten profiteren zij ook van de opbrengst. Zonneproject Den Heuvel is een initiatief van veehouder Gijs de Raad en Energiecoöperatie Vrijstad Energie.

  • Locatie: Culemborg, gemeente Culemborg
  • Stroom voor 80 huishoudens*

Een geluidsscherm van zonnepanelen

TIEL - Langs de A15 bij Tiel plaatsten Rijkswaterstaat samen met Energie van Hollandsche bodem meer dan 1.000 zonnepanelen op een bestaand geluidsscherm van twee kilometer. Geluidsvermindering en groene energie gaan hier hand in hand, zonder extra ruimte in te nemen.

  • Locatie: Tiel, gemeente Tiel
  • Stroom voor 105 huishoudens*

Zonnepanelen op water

LINGEMEREN - Het gebied Lingemeren, in de gemeente Buren, is volop in ontwikkeling. K3Delta realiseert hier een waterrijk natuur- en recreatiegebied door zand- en kleiwinning. Midden op het water komt de ‘Lingepolder’; drijvende eilanden met een wandelpad, natuureilanden en een drijvende dijk. En in samenwerking met Sunrock is er een drijvend zonnepark gebouwd dat jaarlijks 6 miljoen kilowattuur stroom opwekt. In samenwerking met eCoBuren wordt er binnenkort gezocht naar investeerders voor het zonnepark. Via een omgevingsfonds profiteren alle inwoners financieel van de opbrengst van deze zonneparken.

  • Locatie: Lingemeren, gemeente Buren
  • Stroom voor 2.500 huishoudens*

Ronddraaiende zonnepanelen tussen gewas

BENEDEN-LEEUWEN - Dubbelgebruik van grond is steeds belangrijker. Vanuit die gedachte ontwikkelt Statkraft het agri-PV park Dalenstraat in de gemeente West Maas en Waal. De zonnepanelen draaien mee met de zon. Dit zorgt voor een stabielere productie van de stroom. Tussen de panelen is ruimte voor agrarische activiteiten. Waar geen gewas kan groeien, komt kruidenrijke vegetatie. Dat geeft een positief effect op de biodiversiteit. Een mooi voorbeeld om evenwichtiger met de bodem om te gaan. Het zijn geen nieuwe technieken, maar de toepassing is nieuw in Nederland. De vergunning is aangevraagd.

  • Locatie: Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal
  • Stroom voor 3.200 huishoudens*

“Eerst dachten we aan een traditioneel zonnepark, totdat we met buurtbewoners in gesprek gingen en samen tot dit plan kwamen”

* Het aantal huishoudens is berekend op basis van de Barometer van het Energieportaal en de landelijke norm: 3500 kWh/jaar/gezin.

Maquette Dalenstraat gemeente West Maas en Waal

_BT Clear
_BT Clear