Informatiekrant RES Fruitdelta Rivierenland 2022

_BT Clear

Bewonersinitiatief Zoelmond:

samen op onderzoek om aardgasvrij te wonen

ZOELMOND - In Zoelmond onderzoekt Goof den Hartogh uit de Kloosterlaan de mogelijkheden om energie te besparen en zijn woning zonder aardgas te verwarmen. “Ik kwam op dit idee omdat ik zelf mijn huis verder wilde isoleren en aardgasvrij maken in verband met de klimaatcrisis. Ik wilde daarvoor een bedrijf inschakelen. Toen dacht ik: misschien willen andere mensen in de straat dat ook wel. Nu doen we het met alle bewoners en woningen in de hele straat!”

Goof schreef de andere bewoners een brief en wat bleek: bijna alle woningeigenaren wilden meedoen of in elk geval op de hoogte gehouden worden over het initiatief. Goof vroeg aan Energiecoöperatie eCoBuren of zij het initiatief wilde coördineren en ondersteunen.

Iedereen betrekken

“Via e-mail sturen we berichten naar de hele groep bewoners. Zo houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen en kondigen we bijeenkomsten aan. Steven Hulst van eCoBuren organiseerde twee bijeenkomsten voor ons, waarbij we uitleg kregen en vragen konden stellen. Als het nodig is ga ik bij de mensen langs om vragen te beantwoorden. We vinden het belangrijk om iedereen bij het project te blijven betrekken.”

In overleg met de bewoners onderzoekt eCoBuren welke maatregelen tot minder energieverbruik leiden. De gemeente Buren stimuleert dit onderzoek met subsidie. Het is de bedoeling dat de bewoners daarna zelf kiezen welke energiebesparende maatregelen zij willen nemen.

“Een voordeel van dit initiatief is dat wij als bewoners gezamenlijk van eCoBuren horen hoe wij ons energieverbruik op de korte en de lange termijn omlaag kunnen brengen. Iedereen is vrij om te kiezen welke maatregelen hij gaat treffen en op welk tijdstip dat het beste uitkomt. Een ander voordeel is dat we van elkaar weten welke maatregelen ieder wil nemen. We kunnen dit dan met meerdere eigenaren samen doen, dat scheelt in de uitvoering én de kosten. We willen graag eind 2022 duidelijkheid over de mogelijkheden hebben, zodat we volgend jaar met de uitvoering kunnen starten.”

Je huis behaaglijk zonder aardgas

RIVIERENLAND - Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding het broeikasgas CO2-uitstoot. Broeikasgassen veroorzaken opwarming van de aarde. In Nederland hebben we afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken. In 2030 moeten we al flink op weg zijn.

We zullen op andere, duurzame manieren moeten koken en ons water en huis verwarmen. Voor de overgang naar aardgasvrij wonen hebben alle gemeenten in Nederland een plan gemaakt: de ‘Transitievisie Warmte’. Gemeenten hebben daarvoor deskundig advies ingewonnen hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

Vaak is er niet één alternatieve, duurzame warmteoplossing voor de hele gemeente. Elke wijk heeft eigen kenmerken en dan wordt samen met bewoners een afweging gemaakt welke nieuwe duurzame warmtevoorziening geschikt is. Daarbij wordt rekening gehouden met technische factoren, betaalbaarheid en betrouwbaarheid.

Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over het aardgasvrij verwarmen van woningen.

_BT Clear

Huizen verwarmen met water uit de Linge? Enspijk ruikt kansen

ENSPIJK - In oktober 2021 organiseerde de gemeente West Betuwe samen met de RES Rivierenland en andere belanghebbenden een inwonersbijeenkomst. Het thema was aardgasvrij wonen en welke duurzame mogelijkheden hiervoor zijn. Eén van de aanwezigen was Anniek Russel-Veefkind

Fotograaf: Bart Russel

“Na afloop van deze bijeenkomst werd een groep gevormd van betrokken inwoners. Allemaal willen we ons inzetten en meedenken over hoe we ons dorp in de toekomst op een duurzame manier van warmte kunnen voorzien. Voor ons en onze kinderen.”

In opdracht van de gemeente West Betuwe en de RES heeft RINVER vooronderzoek gedaan bij diverse stakeholders. Hieruit kwam naar voren dat aquathermie een logische optie kan zijn voor Enspijk.

Anniek: “Dit is een interessante manier voor het winnen van duurzame warmte. Eén van onze voorwaarden is dat de duurzame warmtevorm niet duurder mag zijn dan de normale gasprijs. Op dit moment zijn we nog bezig met een plan van aanpak. Ook volgen er nog haalbaarheidsonderzoeken om te kijken wat technisch, maatschappelijk en financieel mogelijk is. Soms lijkt het traag te gaan, er moet nog veel gebeuren voordat er een volmondig ‘go’ kan komen. Het voordeel is dat we niets opgelegd krijgen. We hebben de mogelijkheid om zelf draagvlak te creëren voor nieuwe duurzaamheidsoplossingen.”

Meer informatie over de plannen voor aquathermie in Enspijk? Kijk op www.dwenspijk.nl

_BT Clear
_BT Clear