_BT Clear

Wij zijn Liberaal LVC. Doe jij mee?

Onze visie

  • Wij streven naar een gezonde samenleving. Een open samenleving waarin mensen zich vrij voelen en hun verantwoordelijkheden kennen.
  • Wij willen alleen overheidsbemoeienis waar het van toegevoegde waarde is.
  • Wij zijn gericht op de toekomst. Door de talenten te bundelen kan de gemeente Land van Cuijk zich samen met andere partners als een krachtige regio manifesteren.

Waar staan wij voor?

  • Open: argumentenpolitiek als basis om tot besluiten te komen.
  • Betrokken: onze actieve leden zijn geworteld in de samenleving.
  • Daadkrachtig: geef inwoners en ondernemers de ruimte om zich te ontplooien.

Op onze website vertellen onze leden volop over waar ze mee bezig zijn, wat ze belangrijk vinden. Kijk eens of je bij ons kleurt!
www.liberaal-lvc.nl

_BT Clear

Tijdlijn herindeling gemeente Land van Cuijk

2011

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk maken de wil om samen te werken en als partners op te trekken expliciet in het Graafs Manifest

April 2015

De wens van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk om samen te werken wordt opnieuw onderschreven in het Manifest Land van Cuijk

Najaar 2017

Vijf raadsbesluiten ‘Advies Berenschot’

December 2018

Plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ vastgesteld door gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Oktober 2019

Raadsbesluit 3 gemeenten herindelingsontwerp

Januari 2020

Raadsbesluit Mill en Sint Hubert sluiten aan

Maart 2020

Herindelingsontwerp wordt vastgesteld, inclusief toekomstvisie en financiële situatie

April 2020

Herindelingsontwerp wordt goedgekeurd – nieuwe naam ‘Land van Cuijk’ wordt opgenomen in herindelingsadvies

Juni 2020

Herindelingsadvies unaniem goedgekeurd door de vier raden en gaat via de provincies naar Den Haag

September 2020

Herindelingsadvies goedgekeurd door ministerraad

Januari 2021

Besluit over de huisvesting: gemeentehuis in Boxmeer

Februari 2021

De Tweede kamer stemt in met het voorstel voor de herindelingswet

April 2021

Besluit dat de gemeente Grave zich per 1 januari 2022 aansluit, de novelle procedure wordt ingezet

Mei 2021

Lancering nieuw gemeentelogo

Juli 2021

Eerste Kamer stemt in met herindelingswet via de novelle procedure

November 2021

Herindelingsverkiezingen

1 januari 2022

Officieel één gemeente Land van Cuijk

Gemeente Land van Cuijk in cijfers

350 vierkante kilometer oppervlakte

90.000 inwoners

37 raadsleden

33 kernen

32 dorpen

1 stad

9 buurgemeenten

2 buurprovincies

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear