Region Vastgoedontwikkeling:
wonen, werken en recreëren vanuit één visie

_BT Clear

Ontwikkelaars van en voor het
Land van Cuijk en Maasduinen

_BT Clear

Een integrale aanpak van wonen, werken en recreëren. Dat wil Region Vastgoedontwikkeling voor de regio Land van Cuijk en Maasduinen. Duurzame gebiedsontwikkeling die een langdurige bijdrage levert aan het welzijn van de regio. Region Vastgoedontwikkeling werkt samen met bestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers aan een toekomstbestendige streek waar het prettig wonen, werken en vertoeven is.

Het is tijd dat voor een complete stedenbouwkundige visie voor het Land van Cuijk en Maasduinen juist lokale ondernemers een sleutelrol krijgen. Gewoon, omdat zij dat kunnen. Aannemers en aanverwante partijen in de regio kennen elkaar vaak al vele, vele jaren. Zij weten wat hier nodig is – aan woningen, aan voorzieningen – en hoe je dat in projecten vertaalt. Region Vastgoedontwikkeling begint inmiddels een rol van betekenis te spelen in lokale en regionale bouwprojecten.

Jongeren voor de regio behouden

Bestuurders en portefeuillehouders zijn enthousiast. Immers, wat wij doen, sluit naadloos aan op hun visie. We gebruiken elkaars netwerk optimaal voor de toekomst van de regio. Zo maken we ons samen sterk voor een toekomstbestendige regio waarin volop aandacht is voor de jongeren. Zij moeten voor de streek behouden blijven. Dat kan al wanneer bedrijven hun eigen mensen opleiden en stageplaatsen bieden. Jonge medewerkers vinden het prettiger om in de directe regio te werken. We zorgen er zo voor dat ook een nieuwe generatie in de regio blijft.

Maximaal voordeel van lokale kennis

Er gebeurt in het Land van Cuijk en Maasduinen al veel op het gebied van woningbouw, maar toch is een aanzienlijk deel van de bouwers niet uit deze regio zélf afkomstig. Terwijl er hier voldoende capaciteit en kennis voorhanden is. We willen dat onze regio maximaal voordeel heeft van lokale knowhow. Zo benutten we lokale kennis, blijven de lijnen kort en kunnen we belangrijke tijdwinst boeken. Niet alleen in woningbouw, maar denk ook aan het belang van een snelle – en noodzakelijke – energietransitie.

Meer werkgelegenheid bieden

Opdrachten voor regionale aannemers zorgen voor meer werkgelegenheid. We werken dan ook bewust samen met partners, onderaannemers en met specialisten die hier daadwerkelijk wonen. En dat is ook positief voor maatschappelijke betrokkenheid. Als lokale bedrijven het goed doen, heeft de hele regio daar baat bij, óók de lokale verenigingen en het culturele leven. Het lokale bedrijfsleven is immers de sponsor van lokale verenigingen, evenementen en cultuur. Daarmee beperkt onze visie zich niet tot woningbouw alléén, maar gaat ze over leefbaarheid als groter geheel!

We wensen alle bestuurders en ambtenaren van de nieuwe gemeente Land van Cuijk veel inspiratie voor een mooie stedenbouwkundige toekomst!

Opgeleverd project:

De Valuwe in Cuijk

Projecten in uitvoering:

De Roting II in Wanroij
Catharinaklooster in Sambeek

Projecten in ontwikkeling:

Voormalige locatie Van de Weem Sint-Anthonis
Centrumplan voor Sint-Anthonis

_BT Clear
_BT Clear