GroenLinks-PvdA kiest als koers voor de nieuwe gemeente Natuurlijk Links

Na jaren van discussie is de herindeling in het Land van Cuijk eindelijk een feit en mogen we op woensdag 24 november naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Maar waar moet de nieuwe gemeenteraad op focussen? Welke kant moet het op in het Land van Cuijk? GroenLinks-PvdA werken in de nieuwe gemeente samen en kiezen een duidelijke inhoudelijke koers: natuurlijk links.

Daarmee kiest GroenLinks-PvdA voor het aanpakken van de woningcrisis, door harde eisen te stellen aan het aantal goedkope sociale huur- en koopwoningen dat gebouwd moet worden in de nieuwe gemeente. We kiezen voor tijdelijke woningen en tiny houses om de acute woningnood aan te pakken, en kiezen voor de langere termijn voor een zelfbewoningsplicht, een anti-speculatiebeding en korting op de grondprijs voor sociale woningbouw.

GroenLinks-PvdA kiest ook voor een snellere aanpak van de klimaatcrisis, door als gemeente zelf te investeren in duurzame energie, in een nieuw duurzaam energiebedrijf. Met de opbrengsten daarvan houden we de energietransitie voor iedereen betaalbaar. Ook kiezen we voor duidelijke keuzes in de landbouw: geen nieuwe megastallen, geen uitbreiding van gangbare veebedrijven en samen met de boeren nieuwe keuzes maken voor duurzame kringlooplandbouw. Daarmee beschermen we de natuur, geven we boeren duidelijkheid over de toekomst en maken we de gemeente Land van Cuijk klimaatneutraal in 2040.

We kiezen ook voor minder ongelijkheid, door mensen met een bijstandsuitkering € 500 te laten bijverdienen zonder dat er op de uitkering wordt gekort. GroenLinks-PvdA wil een experiment starten met een basisinkomen en zorgen dat iedereen mee kan doen in de nieuwe gemeente. We investeren ook in betere zorg, door deze dichtbij te organiseren en voor iedereen toegankelijk te maken. Wat ons betreft gaat het er deze verkiezingen niet om wie uit welk dorp of welke huidige gemeente komt. Het gaat erom dat we als nieuwe, grote en krachtige gemeente nou eindelijk eens de problemen in het Land van Cuijk op gaan lossen. Daarvoor moeten we stevige inhoudelijke keuzes maken en met dit programma laat GroenLinks-PvdA precies zien waar het voor kiest: Natuurlijk Links!

Lees meer op www.groenlinkspvda.nu

_BT Clear

BACK to BASIC
TERUG NAAR HET NORMALE

Beste mensen, welkom! In de huidige samenleving is het leven van veel mensen erg moeilijk. Veel van de huidige problemen worden veroorzaakt door de wijze, waarop wij door overheden bestuurd worden. KEERPUNT wil dit veranderen.

Deze verandering naar het normale willen wij samen met u doen. Wij houden ons woord en daarom zijn wij standvastig. Ook willen wij niet achterom kijken maar vooruit. Wat goed is moet goed blijven.

  • Topprioriteit 1: Kies de bestuurders, die de toekomst van alle mensen voor ogen hebben. Aan dit type bestuurders is een groot gebrek.
  • Topprioriteit 2: Kies de bestuurders, die met je willen overleggen over jouw zorgen en kiezen voor oplossingen. Menselijk maatwerk dus in plaats van ambtenaren die alles bepalen.
  • Topprioriteit 3: Kies de bestuurders, die de veiligheid van je gezin, bij je thuis en voor jezelf weer belangrijk vinden.
  • Topprioriteit 4: Kies de bestuurders, die zorgen voor harmonie in de samenleving. Een duidelijk samenlevingsplan per dorp of stad is een bittere noodzaak. In dat plan, wat tot stand komt met alle inwoners, geef je aan wat je als toekomst ziet voor je woonplaats. Een plan, dat tot stand komt via maatwerk.
  • Topprioriteit 5: Kies de bestuurders, die zich met hart en ziel inzetten voor het sociaal bestaan voor jongeren en de zorg voor ouderen.
  • Topprioriteit 6: Kies de bestuurders, die zorgen voor verzorgde, veilige en schone openbare ruimten.
  • Topprioriteit 7: Kies de bestuurders, die zorgen dat sport en cultuur mensen met elkaar verbinden.
  • Topprioriteit 8: Kies de bestuurders, die klimaat, natuur en agrarisch gebruik met elkaar verbinden in plaats van het uiteen drijven van onze maatschappij.
  • Topprioriteit 9: Kies de bestuurders, die zorgen voor een goed onderwijs met oog voor normen en waarden en toekomstperspectief.
  • Topprioriteit 10: Kies de bestuurders, die zorgen voor een duurzaam beheer van de gemeentelijke financiën.

KIES KEERPUNT, Samen standvastig vooruit

Ons programma kunt u via de stemwijzer vinden op de website www.Keerpuntlvc.nl. U kunt het ook aanvragen via de mail [email protected]

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear