_BT Clear

Team Lokaal, Lokaal de beste

Team Lokaal is een stevige, onafhankelijke partij. We zijn ontstaan uit zeven lokale partijen uit het Land van Cuijk en hebben veel politieke ervaring. We durven verantwoordelijkheid te nemen. Ons team, met Willy Hendriks-van Haren als lijsttrekker, vertegenwoordigt jou bij beslissingen die jouw leven, jouw omgeving en jouw toekomst in het Land van Cuijk beïnvloeden. Jouw stem komt bij ons goed terecht.

Team Lokaal, we zijn jouw buren

Team Lokaal is een zelfstandige partij, zonder verplichtingen aan een landelijke politieke partij. Voor ons zijn alle dorpen in de nieuwe gemeente even belangrijk. Door onze achtergrond en ervaring weten we wat er speelt in onze regio. We zijn jouw buren en we bepalen ons eigen lokale beleid, samen met jou. We willen een aantrekkelijk Land van Cuijk, met een gezonde en schone leefomgeving, een sterke economie en betaalbare woonruimte voor iedereen.

Bij Team Lokaal doet iedereen mee

Bij Team Lokaal luisteren we naar iedereen. Daarom zul je ons de komende tijd op veel plekken zien met ‘De kom-praten-stoel’. Bij ons krijg je uitgebreid de kans om te vertellen wat jij belangrijk vindt en wat we voor jou kunnen betekenen.

Wij staan voor sociaal lokaal beleid

Op www.teamlokaal.nl lees je ons uitgebreide partijprogramma, maar we vertellen je graag waar wij voor staan: een sterk sociaal beleid, met extra aandacht voor onze oudere medemens en kwetsbare jongeren.

We zetten vol in op kunst en cultuur en ons rijke verenigingsleven. We willen dat voorzieningen behouden blijven en dat iedereen kan wonen, werken, recreëren en sporten. Daarom vinden wij het belangrijk dat er starterswoningen komen in alle dorpen, en een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw. Ook zetten we in op duurzaamheid en op het behoud én de beleving van onze natuur.

Lokaal de beste

Het Land van Cuijk: 32 mooie dorpen en 1 stad, allen met een eigen identiteit. Team Lokaal waakt over het lokale belang. Over gewoonten en gebruiken, over eigen evenementen en tradities die intact moeten blijven. Over plannen die lokaal op maat zijn. Als één partij komt Team Lokaal op voor elk dorp in het bijzonder. Team Lokaal voor jou Lokaal de beste.

_BT Clear

CDA Land van Cuijk wil samen
met inwoners aan de slag!

Met een lijst van 50 enthousiaste kandidaten, een jonge top 5 met ervaring en een inhoudelijk ambitieus programma gaat het CDA graag samen met inwoners aan de slag om de nieuwe gemeente vorm te geven. Met een groep van 250 lokale leden, kom je ze overal tegen.

Lijsttrekker Bouke de Bruin: “Tijdens het schrijven van ons verkiezingsprogramma hebben we contact gehad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het proces gaf ons team ontzettend veel energie om, samen met elkaar, concrete actiepunten op te pakken. We hebben niet alleen een Land van Cuijk breed programma, ook per dorp (en stad) hebben we speerpunten benoemd.

Baas in eigen buurt

Voor ons zijn en blijven inwoners baas in eigen buurt. Zo ondersteunen we dorpen met de uitwerking van zelfbedachte dorpsplannen en blijven we vrijwilligers en verenigingen ondersteunen. Belangrijk speerpunt is dat verenigingen worden vrijgesteld van OZB belasting.

Ons thuis, een betaalbare woning voor iedereen
Op het gebied van woningbouw hebben we een stevig eisenpakket: een betaalbare woning voor iedereen! We kiezen ervoor dat 1 op de 3 nieuwe woningen specifiek voor starters moeten worden gebouwd. Daarnaast moet 1 op de 3 nieuwe woningen geschikt zijn voor senioren, hierdoor komen gezinswoningen beschikbaar.

De strijd tegen eenzaamheid

Ook op het gebied van zorg zullen we het samen moeten doen, daarom blijven we de inzet van mantelzorgers en ouderenorganisaties waarderen. Samen gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid en vinden we het belangrijk dat mensen met zorgvragen één vaste contactpersoon krijgen vanuit de gemeente.

Samen aan de slag!

Als middenpartij kiezen we voor een sterk ondernemersklimaat, waarbij lokale ondernemers bij aanbestedingen voorrang krijgen. Tegelijkertijd ondersteunen we lokale initiatieven en innovatie op het gebied van de energietransitie”.

Onder het motto ‘Durf Duurzaam!’ heeft ook het lokale CDA in dit programma stevige ambities.

Voor meer informatie over het programma en de 50 top kandidaten check; www.cdalandvancuijk.nl

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear