Een stemlokaal op 24 november bij ROC Nijmegen locatie Boxmeer.

ROC Nijmegen, aanbieder van middelbaarberoepsonderwijs, zet de deur open voor de bewoners van de regio om hun stem uit te brengen in het stemlokaal voor de toekomst van de gemeente Land van Cuijk. We vinden het belangrijk om mee te doen en dat onze studenten kennismaken met de lokale politiek en ontdekken dat ook hún stem telt.

Samen maken we de nieuwe toekomstbestendige gemeente, die mee kan bewegen met veranderingen en waar mensen graag wonen, werken en leren. Veranderen vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag, daarom is leren en onderwijs van groot belang!

Samen werken en leren in een regionaal ecosysteem in de gemeente Land van Cuijk!

 
_BT Clear

_BT Clear

ROC Nijmegen realiseert al 25 jaar beroepsonderwijs en educatie:

In onze visie biedt ons onderwijs (loopbaan)perspectief. Wij bieden kansen voor ontwikkeling van iéders talent. Leren en werken zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. En opleiden doen we samen met de werkvelden in de regio. Wij hebben als missie een school te zijn die studenten de kans biedt om succesvol mee te doen. Onze ambitie is een perfecte match te vormen tussen het talent van de student en de vraag van de regio.

Met goed bereikbare onderwijslocaties onder andere ook in het hart van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, zijn we in staat om een volwaardig onderwijsaanbod voor de regio te organiseren. De focus van de locatie Boxmeer ligt op dit moment op de opleidingen in het domein Gezondheid en Veiligheid. Hiervoor werken we samen met gemeentelijke overheid, lokale bedrijfsleven en de Zorg en Welzijnsorganisaties. We ontvangen op onze locatie in Boxmeer zo’n 750 studenten in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, die samen leren in deze kleinschalige omgeving.

We bieden u graag een kijkje in onze locatie:

Verbinding van theoretisch en praktisch onderwijs vinden we belangrijk. Daarom begeleiden onze docenten leerprocessen op school maar ook in de praktijk, zoals bijvoorbeeld in het Maasziekenhuis op de leerafdelingen en bij het bieden van zorg thuis via het wijkleerbedrijf. In ons Fitlokaal ontvangen we graag bewoners uit de gemeente, zij kunnen tegen geringe kosten sporten in onze locatie en worden daarbij begeleidt door studenten van de opleiding Sport en Bewegen.

Door de snel veranderende maatschappij en de snel veranderende vraag op de arbeidsmarkt zien we de trend dat meer volwassenen leervragen hebben. Daardoor ontstaat veel meer vraag naar maatwerk in het onderwijs. Ook hier komen we graag aan tegemoet. Er worden al diverse cursussen en korte scholingstrajecten organiseerd, en voor elke nieuwe vraag proberen wij een passend aanbod te organiseren. Wil je meer weten? Kom dan vooral naar onze open dag op 20 november. Tussen 10.00-15.00 uur staat de deur open.

Wil je meer weten?
Kom dan vooral naar onze open dag op 20 november. Tussen 10.00-15.00 uur staat de deur open.

_BT Clear