SP gemeenteraad van Cuijk

“Mijn naam is Bregje van Lieshout. De afgelopen 8 jaar heb ik u namens de SP in de gemeenteraad van Cuijk vertegenwoordigd. De leden van de SP hebben mij het vertrouwen gegeven. Ik zit niet op het pluche voor mezelf en dat geldt voor al onze fractieleden. We zitten in de gemeenteraad om het beste voor onze burgers voor elkaar te krijgen.

Eén van de voornaamste redenen voor mij om de politiek in te gaan, is mijn wil om me in te zetten voor ‘gelijkwaardigheid’; eigenlijk meer nog om me te verzetten tegen het gebrek daaraan. Je ziet die ongelijkheid nog overal om je heen. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds breder. Kijk naar de bizarre huurprijzen, naar de mogelijkheden voor starters om hun eerste huis te bouwen, en zet dat dan af tegen de graaiende investeerders die profiteren van de woningmarkt en de subsidie daarop.

Die ongelijkheid zie ik ook wanneer het gaat om gelijke kansen in het onderwijs. Nog steeds bepalen de status van de ouders en de postcode die daar vaak bij hoort, de toekomst­mogelijkheden voor de kinderen. En toch: ieder kind heeft recht op z’n eigen ontplooiing en de kans het beste uit zichzelf naar boven te halen.

U mag van ons in de gemeenteraad verwachten dat wij het College van Burgemeester en Wethouders goed controleren. Te vaak wordt vanuit een ‘ivoren toren’ gedacht en worden de burgers vergeten. De kindertoeslagenaffaire heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt.

Ook in het Land van Cuijk waren er veel slachtoffers van dit falende beleid.

Wij spreken u aan en luisteren naar u, want dat wil ik zijn, samen met mijn fractie, een verlengstuk, uw stem in de gemeenteraad!”

Bregje van Lieshout

 

Onze belangrijkste standpunten:

  1. Meer en betaalbare woningen in heel Land van Cuijk, huur en koop. En kopen is ook zelf er in gaan wonen.
  2. Duurzaamheid, willen wij graag, maar dan ook betaalbaar voor iedereen.
  3. Hoezo, geen schoolzwemmen meer in onze waterrijke omgeving. Dat móét, hoe dan ook, voor de veiligheid van onze kinderen.
  4. Ook in de toekomst moet onze gemeente verantwoord met de ruimte omgaan en groen blijven.

_BT Clear

Samen sterker verder!

“De VVD Land van Cuijk bestaat uit een team dat de wil heeft om samen te werken en de schouders eronder te zetten. Dit team staat in de startblokken om vanaf januari een bijdrage te leveren aan een Land van Cuijk waar het plezierig wonen, werken en verblijven is. Dit doen wij op de bekende liberale manier waarbij wij zoveel als mogelijk over willen laten aan de inwoners en de kernen zelf.

Het Land van Cuijk biedt veel potentieel als het gaat om wonen en werken. De VVD is positief over de kansen die er zijn en zich gaan aandienen in onze nieuwe gemeente. Wij hebben diverse prachtige industrieterreinen met mooie, grote en sterke bedrijven, maar het Land van Cuijk heeft ook een prachtig aanbod aan MKB-bedrijven, eenmanszaken en ZZP-ers. Er is, wat ons betreft, nog plaats voor meer. Om ons ‘leefklimaat’ echt goed op orde te brengen, hoort daar ook goede bereikbaarheid bij. Verbindingen naar de regio’s Eindhoven en Den Bosch moeten worden uitgebreid en verbeterd om onze bedrijven en inwoners echt te helpen. Dit geldt zowel voor wegen, openbaar vervoer en fietsverbindingen. De VVD pleit daar al jaren voor en zal daar stevig op blijven inzetten!

Wij zijn voor bouwen, bouwen en nog eens bouwen! Het is van groot belang dat de komende jaren de focus ligt op het bouwen van meer woningen. De VVD is van mening dat de gemeente hierin zo veel als mogelijk moet faciliteren. Dat betekent zo flexibel als mogelijk omgaan met de bestemmingsplannen. Er zijn in alle kernen van het Land van Cuijk genoeg mogelijkheden voor woningbouw, maar er zijn ook snel woningen te realiseren door actief functiewijziging naar wonen toe te staan. Denk daarbij aan (voormalige) kantoren en winkels. Ook splitsen van grote woningen kan een oplossing bieden. Wij staan voor bouwen, bouwen en nog eens bouwen!
Mogelijkheden genoeg om samen aan te werken.

Team VVD Land van Cuijk is er klaar voor!!

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear