Vertrouwd geluid in een nieuwe gemeente

De Lokale Partij Grave vertegenwoordigt sinds 1974 de belangen van de inwoners van Gassel, Velp, Escharen en Grave. Ook in de gemeente Land van Cuijk zullen we dit blijven doen. De partij bestaat uit mensen die dicht bij je staan en actief zijn in het verenigingsleven. Wij zijn een lokale partij, hebben geen binding met bestaande politieke partijen en willen een luisterend oor zijn voor iedereen, want èlke inwoner telt. Het maakt niet uit waar het over gaat: sociale woningbouw, een buurtwinkel, verenigingssubsidies, een gevaarlijke verkeerssituatie of het groen in jouw omgeving.

De Lokale Partij Grave werkt aan een gemeente met:

  • woningen voor jong en oud;
  • toegankelijke en passende voorzieningen;
  • verenigingen die door de gemeente ondersteund worden met subsidies op maat;
  • betere busverbindingen en snelle fietsroutes naar omliggende plaatsen;
  • een stad Grave waar voldoende winkels behouden blijven;
  • ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid;
  • initiatiefnemers die toerisme en (water)recreatie stimuleren;
  • inwoners en ondernemers die gestimuleerd worden duurzaamheidsmaatregelen te nemen;
  • veilige wegen, pleinen en paden;
  • voldoende fietsenstallingen en parkeerplaatsen.

Het wordt een uitdaging voor de lokale democratie om de afstand tussen inwoners en het lokale bestuur zo klein mogelijk te houden. Wij zullen ons sterk maken voor een loketfunctie in Grave voor administratieve zaken, o.a. je paspoort en rijbewijs, en waar je je vragen kunt stellen.

Met ca. 90.000 inwoners in 32 dorpen en 1 stad zijn bestuurders en ambtenaren nodig die ook buiten het gemeentehuis actief zijn. Die in een “ja, mits” - houding en niet in een “nee, tenzij”-houding met je meedenken. Dat vraagt om een gemeentebestuur dat stimuleert, faciliteert, ondersteunt en de moed heeft de regie los te laten.

Met jouw stem staan wij sterker om Grave, Gassel, Escharen en Velp binnen het Land van Cuijk leefbaar en veilig te houden. Met behoud van rust, ruimte en natuur. Maar ook met kleinschalige (zorg)voorzieningen, basisscholen, dorpshuizen, betaalbare woningen, veilige wegen, fietspaden en goede straatverlichting. Met een bruisend verenigingsleven en een uitstekend vestigingsklimaat voor ondernemers. Dit vertrouwde geluid zullen wij ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk laten horen!

_BT Clear

De ChristenUnie omarmt het Katholieke Zuiden!

De ChristenUnie roept katholieken op om zich aan te sluiten. Ze streeft naar herwaardering van de christelijke wortels in onze maatschappij. Ook bij de overheid is dit meer dan ooit nodig. ‘Liberale partijen’ die de vrijheid van het individu verkondigen zijn vergeten dat individuen vooral in gemeenschap tot bloei komen: gezin, school, vereniging, geloof, dorp, land.

Gert-Jan Segers sprak onlangs over de ‘tweede berg’. Op de eerste draait het om jezelf, de ontplooiing van je unieke “ik”. Het is de berg van kansen pakken, van geld, goed en imago. De maatschappij duwt ons deze berg op, ook via sociale media. Maar wat als het misgaat? Bijvoorbeeld door ziekte of tegenspoed? Dan ligt daar de tweede berg, waarin het niet alleen om jezelf draait, maar om duurzame verbindingen waarop je kunt terugvallen, om zorg en offers voor elkaar. Het is die tweede berg waarin de ChristenUnie wil investeren. Dat betekent dat wij vragen van ondernemingen dat zij hun werknemers beschermen, oog hebben voor hun individuele noden en zuinig en groen met de omgeving omgaan. Het betekent ook dat wij van de lokale overheid dienstbaarheid vragen, al helemaal voor mensen die het moeilijk hebben met de eerste berg of er zelfs vanaf gevallen zijn. Kijk om naar hen! Steek je hand uit en bied hulp!

Niet door te verwijzen naar het volgende loket, maar door zèlf het juiste loket te zijn. Als wij geen dienende overheid hebben, geldt alleen nog het recht van de sterkste.

Hetty Egger-van Oppen, lijsttrekker van de ChristenUnie Land-van-Cuijk, is bevlogen om juist deze christelijke instelling in de gemeenteraad te brengen: “Er zijn zoveel mensen die worstelen met de eerste berg. Ik kom ze tegen in mijn praktijk. Vanuit mijn werk als advocaat pak ik ze bij de hand en probeer samen met hen problemen op te lossen. Daarbij kom ik geregeld een stugge, onmenselijke overheid tegen. Gelukkig niet altijd, wel veel te vaak. Dat willen we veranderen in een dienstbare overheid die opkomt voor diegenen die dat zelf niet kunnen. Maar dat kan alleen met uw stem!”.
STEM NU CHRISTENUNIE!

_BT Clear
_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear