In de gemeente Venlo

_BT Clear

Van grote waarde

Ook Willem en Els vinden het belangrijk onderling een goede sfeer te bewaren. “We praten overal over, ook over de moeilijke situaties,” zegt Els. Gelukkig komen die niet veel voor en daarbij kun je altijd terugvallen op een medewerker van Incluzio Sociale Basis. Volgens Willem en Els is er veel gezelligheid onder de groep vrijwilligers. Ze gaan bijvoorbeeld regelmatig met elkaar uit eten. Het leren kennen van nieuwe mensen via het vrijwilligerswerk is voor Els van grote waarde. Willem vindt vrijwilligerswerk vooral heel leuk en het geeft invulling aan de dag. “Ik vind het doen van vrijwilligerswerk vooral een gezonde manier om te ontdekken wat je kunt, wat je wilt en wat je passie is”, vertelt Chris. Hij heeft bijvoorbeeld ontdekt dat hij goed is in het bewaken van de structuur voor zichzelf en anderen.

Gemotiveerd

Chris, Willem en Els zijn ervan overtuigd dat als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen je vooral bij jezelf moet blijven. “Er is namelijk een verschil tussen willen en moeten,” aldus Chris. Hoewel het doen van vrijwilligerswerk een eigen keuze is, is het niet vrijblijvend. Je moet wel gemotiveerd zijn en er 100% voor gaan. Het is daarom belangrijk dat je weet wat je wilt. Ook is het volgens hen essentieel te blijven praten als je ergens mee zit. Zo geeft Chris aan dat het heel prettig is dat hij over van alles met zijn contactpersoon bij Incluzio Sociale Basis kan praten. Aan het einde van het gesprek willen Willem en Els benadrukken dat ze nog op zoek zijn naar nieuwe collega-vrijwilligers: “We hebben ze hard nodig!”

Vrijwilligers Open Inloop aan het koken voor de gezamenlijke maaltijd

Vrijwilligerswerk
Incluzio Sociale Basis

Incluzio Sociale Basis werkt graag met vrijwilligers. Momenteel zijn er rond de 400 vrijwilligers bij Incluzio Sociale Basis actief. Naast de Open Inloop en Restaurant Zes zetten vrijwilligers zich op veel meer plekken binnen Incluzio Sociale Basis in, zoals de Informatie en Adviespunten en de Huisbezoeken 70+. Door hun inzet versterken de vrijwilligers de (veer)kracht van hun mede-inwoners. Zij dragen daarmee in grote mate bij aan de opdracht van Incluzio Sociale Basis om van iedere wijk in Venlo een vitale wijk te maken, door en voor bewoners. Overweeg je vrijwilligerswerk te gaan doen en wil je meer informatie over de mogelijkheden hiervoor binnen Incluzio Sociale Basis, neem dan contact op met Björn Wouters via [email protected] of 06 -13 97 21 47.

Even voorstellen:

het Er-op-Af-team

Het Er-op-af-team

Wij zijn Rianne en Joan, GGZ-medewerkers van Incluzio Sociale Basis, en Anja en Ron, medewerkers van Vincent van Gogh. Wij vormen samen het Er-op-Af-team en zijn er voor de inwoners van Venlo die ondersteuning of zorg nodig hebben.

Het gaat hier om mensen die niet in beeld zijn bij deze organisaties of zelf om hulp vragen: denk hierbij aan mensen met onbegrepen gedrag, mensen die hun huis niet meer uitkomen, zich afzonderen of zichtbaar niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Na een melding gaan wij op huisbezoek om contact te maken, informatie op te halen en een inschatting te maken over wat er nodig is. We zijn het aanspreekpunt voor de inwoners die onze ondersteuning nodig hebben en houden daarbij ook contact met familieleden, buurtbewoners en netwerkpartners. Tussentijds overleggen we binnen ons team, om samen de juiste inschatting te kunnen maken en de vervolgstappen te bepalen. Als aanvullende expertise, ondersteuning of hulp nodig is, overleggen we met de psychiater. We kijken verder dan de gebaande paden. Altijd met als doel om de passende ondersteuning, begeleiding of hulpverlening in te zetten. Ons werk draait om het vinden, verbinden en toe- of terugleiden naar de juiste zorg: zo licht als mogelijk en specialistisch waar nodig.

Maak je je zorgen over iemand in je naaste omgeving?

Dan kun je altijd contact opnemen en je zorgen delen met de medewerkers van Incluzio Sociale Basis die bij jou in de wijk werkzaam zijn in de Huizen van de Wijk (kijk voor meer info op onze website: www.incluziosocialebasis.nl).
Misschien is de inwoner al bij ons in beeld en pakken de medewerkers in de wijk je aanmelding op. Indien nodig, zetten zij de aanmelding intern door naar het Er-op-Af-team.

Aanmeldingen kunnen zowel door inwoners als professionals worden gedaan. Dit kan telefonisch (088 - 298 76 53) of per mail met een van de teamleden, of via het algemene mailadres [email protected]. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een melding voor het Er-op-Af-team gaat. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen voor een adviesgesprek.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear