In de gemeente Venlo

_BT Clear

Beste lezer,

De gemeente Venlo speelt, samen met haar maatschappelijke partners, een belangrijke rol in de ondersteuning van inwoners. Met onze aanpak willen we grip krijgen op de uitdagingen die bij mensen spelen. Daarbij is preventie het toverwoord. Ons gezamenlijk doel is dat inwoners naar vermogen mee kunnen doen in Venlo, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en (financieel) gezond zijn.

_BT Clear

In deze zorgkrant geven we aan wat wij doen aan hulp bij werk en inkomen, bij het gezond blijven en gezond voelen. Ook geven we aan hoe we met sociale wijkteams de ondersteuning zo dicht mogelijk bij mensen organiseren. En besteden we aandacht aan het maatregelenpakket dat Venlo heeft om inwoners met geldzorgen en schulden tegemoet te komen.

Ons advies aan mensen is, trek op tijd aan de bel als je financieel of persoonlijk in de knel komt. Blijf er niet alleen mee zitten. Hiermee kun je veel stress voorkomen. Eenzaamheid, overgewicht, niet meer mobiel zijn, geen werk of financiële zorgen, hebben invloed op je (gezins-)leven en je mentale gezondheid. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. De gemeente kan in veel situaties helpen. We hebben in Venlo goede financiële regelingen en zorgondersteuning voor wie dat nodig heeft.

Daarnaast werken we hecht samen met veel organisaties en vrijwilligers die graag een handje helpen, zoals Incluzio Sociale Basis.

Informatie over hoe je hulp kunt vragen en slimme tips, vind je in deze krant. Ook lees je waar je terecht kunt als het even niet zo goed met je gaat. We geven een update over bijvoorbeeld onze regelingen, waarmee we iedereen die dat nodig heeft, willen ondersteunen.

Wonen, werken en zorgen in Venlo doen we samen met u. En u bepaalt wat u nodig heeft.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Frans Schatorjé
wethouder Zorg, Jeugd, Onderwijs & Financiën

_BT Clear

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Venlo en Incluzio Sociale Basis

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Foto voorpagina:
Venlopartners

November 2022

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear