In de gemeente Venlo

De Sociale Basis, dat zijn we allemaal

Jongerenwerkers, budgetcoaches en de Huizen van de Wijk. Het zijn maar enkele voorbeelden van diensten en voorzieningen voor alle inwoners van de gemeente Venlo, die om wat voor reden dan ook, wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Om die ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren werkt gemeente Venlo sinds 2020 samen met welzijnsorganisatie Incluzio Sociale Basis. Directeur Ricardo Muller, teamcoach Carla Konings van Incluzio Sociale Basis en contractmanager Monique Schmidt van gemeente Venlo vertellen meer.

_BT Clear

Andere aanpak

Met de gemeente als opdrachtgever organiseert Incluzio Sociale Basis, samen met andere partners, de welzijnstaken in de gemeente Venlo en voert deze uit. Dit doen ze al bijna twee jaar. Welzijnstaken bestaan bijvoorbeeld uit ondersteuning bij eenzaamheid, vragen over en hulp bij mantelzorg of hulp bij beginnende geldzorgen. Het is ook ondersteuning bij wat inwoners met en voor elkaar kunnen doen. Wat buren, buurt of wijk voor elkaar kunnen betekenen. In de sociale basisvoorzieningen raken álle aspecten van het dagelijkse leven elkaar: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.

De samenwerking van de gemeente met Incluzio was het begin van een andere aanpak, zowel vóór als achter de schermen. Het uitgangspunt is dat inwoners passende hulp en ondersteuning krijgen, in eigen buurt en op basis van eigen kracht. De gemeente en Incluzio Sociale Basis trekken hierin samen op, maar zoeken hierbij ook andere partijen op, zoals huisartsen, scholen en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de jongerenwerker die een scholier ondersteunt die dreigt uit te vallen. Of aan de huisarts die een oververmoeide mantelzorger tipt over de mantelzorgondersteuning. “Het is een intensieve en op vertrouwen gebaseerde samenwerking”, vertelt Ricardo. “Het maakt dat vragen van inwoners sneller op de juiste plek komen en zij langer kunnen blijven meedoen in de Venlose samenleving.”

Een uitdagende start

Hoewel de samenwerking met de uitbraak van corona een uitdagende start kende, kijken de gemeente en Incluzio Sociale Basis terug op een leerzame periode. “We stonden nog in de startblokken, toen er een lockdown werd afgekondigd”, blikt Carla Konings terug. “Voor het werk dat we doen is het belangrijk dat we zichtbaar zijn in de dorpen en buurten.

Door de coronamaatregelen was dat niet meer mogelijk. Het dwong ons om creatieve oplossingen te bedenken.” Zo startte Incluzio Sociale Basis een speciale actie om telefonisch in contact te komen met eenzame inwoners, werd er actief geflyerd en vond veel contact online plaats. “Veel sneller dan verwacht gingen senioren mee in deze verandering”, vertelt Ricardo Muller. “Om die reden nemen we nu onze online diensten en activiteiten onder de loep, want dat hoort ook bij onze opdracht: signalen volgen en hierop inspelen.”

Taak voor iedereen

De gemeente en Incluzio Sociale Basis zullen in de toekomst het geheel van voorzieningen en diensten, oftewel de Sociale Basis, verder verstevigen. Zeker nu de samenleving voor weer een nieuwe opgave staat (zoals de aanpak van de energiearmoede) kijken zij samen naar wat nodig is. Op korte en lange termijn.

Zo kan men nu bijvoorbeeld een energietoeslag aanvragen. Er is straks ook een grotere rol voor praktijkondersteuning in het helpen van inwoners van de gemeente Venlo met mentale klachten. “We willen stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van de handvatten die er al zijn”, vertelt Monique Schmidt. “Maar inwoners hebben ook hun eigen rol. Wat kun je bijvoorbeeld zelf doen om de situatie voor jezelf of je omgeving te verbeteren?”. Die vraag blijven we ook breed stellen in alles wat we als gemeente doen. “Die Sociale Basis zijn we allemaal en maken we tenslotte samen”, besluit Ricardo Muller.

Meer weten over Incluzio Sociale Basis en wat zij voor jou kunnen betekenen? Ga naar www.incluziosocialebasis.nl of bel naar
088 - 29 87 653.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear