In de gemeente Venlo

_BT Clear

Het Sociaal Wijkteam helpt je op weg

Woon je in de gemeente Venlo en heb je hulp nodig op gebied van wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd & gezin of zorg? Dan kun je terecht bij het Sociaal Wijkteam. Bijvoorbeeld wanneer je huishoudelijke ondersteuning nodig hebt of een woningaanpassing of op zoek bent naar dagbesteding of opvoedondersteuning. Het Sociaal Wijkteam wijst je de weg en is er voor iedereen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar.

_BT Clear

Zo kort als het kan, zo lang als nodig

De sociale wijkteams werken verspreid over de verschillende stadsdelen en dorpen van de gemeente Venlo. Ze informeren en adviseren jou wanneer je een ondersteuningsvraag hebt en organiseren professionele hulp als het nodig is. Soms is dat met een vervoersdienst zoals Omnibuzz opgelost, maar het kan ook zijn dat er meer maatwerk nodig is. De insteek is altijd: zo kort als het kan en zo lang als nodig. In beide gevallen streeft het Sociaal Wijkteam ernaar om jou, eventueel met wat extra hulp, zo zelfredzaam als mogelijk te laten zijn. Want op eigen benen staan, dat willen we allemaal.

Oplossing voor de lange termijn

Heb jij een vraag voor het Sociaal Wijkteam? Vul dan het contactformulier in op de website van de gemeente Venlo (www.venlo.nl) of bel naar 14077 (optie 1). Er wordt dan door een van de medewerkers van het Sociaal Wijkteam zo snel mogelijk een afspraak met jou gemaakt om bij je thuis jouw hulpvraag te bespreken. Dit heet het keukentafelgesprek en heeft als doel om je hele situatie goed in kaart te brengen. Zodat er een oplossing kan komen, ook voor de lange termijn

Vervolgens maakt het sociaal wijkteamlid een leefzorgplan waarin doelen en afspraken komen te staan. Met dit leefzorgplan kun je naar een zorgaanbieder die de zorg kan gaan leveren. Het Sociaal Wijkteam houdt mee in de gaten of de afspraken worden nageleefd en de doelen worden behaald. Zij sturen ook, indien nodig, bij.

Samen komen we verder

Om jou zo goed mogelijk te helpen, werken de sociaal wijkteams samen met onder andere huisartsen, scholen en welzijnsorganisaties zoals Incluzio Sociale Basis. Incluzio Sociale Basis is partner van de gemeente Venlo. Door de samenwerking worden inwoners sneller en beter geholpen. Incluzio Sociale Basis biedt ondersteuning op gebied van financiën, ouderenzorg, jeugdhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

“Een inwoner heeft soms meer aan een wekelijks bezoekje aan een Open Inloop dan aan een scootmobiel. Daar kom je als sociaal wijkteamlid alleen achter door tijdens het keukentafelgesprek breeduit te vragen”

Annemiek Holla,
Hoofd Sociale Wijkteams

Contactgegevens
Je kunt het Sociaal Wijkteam bereiken door tussen 9.00 uur en 17.00 uur te bellen met de gemeente, nummer 14 077 (optie 1).

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear