In de gemeente Venlo

_BT Clear

Jong en oud gezond in eigen wijk

In Nederland zijn er grote gezondheidsverschillen tussen wijken. Uit onderzoek blijkt dat mensen in wijken met een laag inkomens- en opleidingsniveau zo’n 15 jaar eerder gezondheidsklachten krijgen dan mensen in wijken waar het inkomens- en opleidingsniveau hoger is. De gemeente Venlo maakt zich daarom sterk voor vitale wijken waarin het voor elke inwoner mogelijk is om gezonde keuzes te maken. Dat doet zij onder andere samen met actieve burgers, scholen, bedrijven en sportverenigingen.

_BT Clear

Gezond in eigen buurt

De aanpak van de gemeente is erop gericht om gezondheid te stimuleren en helpen, zonder daarbij te sturend te zijn. Dat betekent dat inwoners nog steeds hun eigen keuzes maken, maar dat de gemeente de toegang tot gezondheid bereikbaar en toegankelijk houdt. De gemeente doet dat door te kijken wat zij met inwoners en organisaties samen doen. Wat speelt er in de wijk? Wat is er nodig? En welke initiatieven bestaan er al? Verbinding leggen met mensen en bedrijven is een belangrijk onderdeel in het stimuleren van gezondheid.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

Een groot voorbeeld van zo’n samenwerking is de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Het doel is om overgewicht onder kinderen tegen te gaan en ze tijdens school te leren over gezondheid en gezond gedrag. Scholen die meedoen hebben verlengde schooldagen, waarop de lunch door school wordt verzorgd en ‘s middags een sport- of cultuuractiviteit wordt gedaan. De gemeente voert dit niet alleen uit. Zij doet dit samen met de scholen, sport- en cultuurpartners die deze thema’s net zo belangrijk vinden.

Leefstijl

Andere voorbeelden waarop de gemeente inwoners ondersteunt op gebied van gezondheid is de leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht.

Deelnemers worden een aantal weken begeleid door een diëtist, sportprofessional en een leefstijlcoach. Dit programma wordt vergoedt door de zorgverzekeraar waardoor iedereen eraan mee kan doen. Daarnaast zijn er ook werkgroepen die aandacht vragen voor dementie en eenzaamheid en deze thema’s bespreekbaar willen maken bij onder andere inwoners, ondernemers, winkels en zorgverleners.

“Met de Gezonde Basisschool van de Toekomst zorgen we ervoor dat kinderen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken en de kansengelijkheid wordt vergroot”

Puck Rijs, beleidsmedewerker Sport & Gezondheid

“We willen minder sturen op zorg en er juist voor zorgen dat jong en oud dezelfde kansen hebben als het gaat om gezondheid. Dat begint in de wijk”

Cecile Peeters,
beleidsmedewerker Positieve Gezondheid

Limburg Positief Gezond

Natuurlijk is gezondheid meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook om hoe je je voelt en hoe je in het leven staat. Heb ik genoeg vrienden? Hoe staan mijn financiën ervoor? Ben ik tevreden? Wanneer dat niet het geval is, kun je jezelf afvragen hoe dat komt en wat je daar zelf aan kunt doen. De website limburgpositiefgezond.nl kan daarbij helpen of kijk op www.incluziosocialebasis.nl.

Idee of tip?

Heb jij een fantastisch idee om je eigen wijk vooruit te helpen op gebied van gezondheid of bewegen? Laat dan van je horen! Kijk op leefstijlakkoordvenlo.nl voor meer informatie.

Een tegen Eenzaamheid Venlo

Minder eenzame inwoners, dat is een van de doelen van het samenwerkingsverband Een tegen Eenzaamheid Venlo. Het samenwerkingsverband dat bestaat uit onder andere de gemeente en Humanitas trekken samen op in de strjid tegen eenzaamheid. Dat doen ze door dit thema meer bespreekbaar te maken en inwoners, besturen en ondernemers te informeren over eenzaamheid. Eenzaamheid is iets van ons allemaal!

De Luisterlijn

Een van de partners van het samenwerkingsverband is De Luisterlijn. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

Bel met 077 - 354 88 88, of stuur een e-mail naar [email protected]. Chatten kan ook via chat-client-luisterlijn.serviant.nl/

bron: www.eentegeneenzaamheidvenlo.nl en www.deluisterlijn.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear