In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze slapen bij vrienden op de bank, in een auto of op straat. Vaak zijn de problemen hen boven het hoofd gegroeid. De Binnenvest ondersteunt mensen om hun kracht te (her)vinden en het leven weer op te bouwen.

Wat bieden wij?

De Binnenvest is een stichting voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen in de wijk en ambulante begeleiding. Bij (dreigende) dak- of thuisloosheid bieden wij de helpende hand.

Wat kunnen we voor je doen?

(Crisis) Opvang
We zoeken naar een vorm van opvang die zo dicht mogelijk staat bij het normale wonen, zodat het leven zo normaal mogelijk verder kan blijven gaan. Hiervoor hebben wij, naast de centrale opvang bij Nieuwe Energie in Leiden, verschillende woningen en woonvormen in de regio, waaronder Katwijk. De (crisis) opvang is een tijdelijke verblijfplaats. Samen met groepswerkers en een woonmaatschappelijk werker werkt men eraan het leven weer op de rails te krijgen.

Ondersteuning met wonen
De Binnenvest heeft verschillende vormen van wonen met ondersteuning. Vaak zijn dit kleinschalige woonvormen met zorg dichtbij en 24/7 bereikbaarheid. Een voorbeeld hiervan is BW light. BW light is een tussenvoorziening waarbij een kleine groep jongeren samenwoont in een gewone woning, met een inwonende ervaringsdeskundige en begeleiding aan huis.

Begeleid zelfstandig wonen
Het liefst willen we dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen en zelf de regie houden over hun leven. Daarom biedt De Binnenvest steeds vaker ambulante begeleiding. Dat betekent dat mensen thuis, op maat, ondersteuning krijgen. We bieden ambulante begeleiding zowel in een eigen woning, als in een woonvorm van De Binnenvest.

Outreachend werk
Moeilijk te bereiken burgers worden benaderd door onze begeleiders. Ook als ze hier zelf niet om vragen. We bieden praktische hulp en stimuleren het ingaan van een hulptraject.

Meer weten over
De Binnenvest?

Ga naar
www.debinnenvest.nl

 

_BT Clear