In de gemeente Katwijk

_BT Clear

Opvang, onderwijs en welzijn onder één dak

_BT Clear

In een Integraal Kind Centrum (IKC) werken kinderopvang, basisonderwijs, welzijnsorganisaties en/of jeugdhulp nauw met elkaar samen. Een IKC biedt hiermee een integrale voorziening van spelen, leren en ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In de gemeente Katwijk is het eerste IKC in 2021 gestart, diverse andere IKC projecten zijn in ontwikkeling.

Het kind centraal

Binnen een IKC wordt er gewerkt volgens een gezamenlijke missie en pedagogische visie. Kinderen worden hierdoor optimaal begeleid in hun cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling totdat ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Iedere organisatie levert hieraan een bijdrage vanuit haar eigen expertise en vakgebied, gezamenlijk afgestemd op de behoefte van het individuele kind.

Het eerste IKC van de gemeente Katwijk

In september 2021 is officieel het startschot gegeven voor IKC De Duinroos: een samenwerking tussen basisschool De Duinroos (Stichting Prohles) en Stichting KOK kinderopvang.

Peuteropvang De Duinster en BSO De Duintoppers van KOK kinderopvang maken onderdeel uit van het IKC. IKC De Duinroos is taalrijk, heeft een rijk aanbod aan sport en cultuur en biedt kinderen optimale kansen om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Medewerkers, ouders en kinderen ervaren samenhang en structuur in een vertrouwde omgeving.

IKC’s in de toekomst

In het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Katwijk is de langetermijnvisie voor de onderwijshuisvesting in de gemeente vastgelegd. Gelijktijdig met verbouwings- of nieuwbouwplannen voor het onderwijs, worden de behoeften voor samenwerking met opvang en andere instanties geïnventariseerd. Momenteel wordt er toegewerkt naar IKC Oranje Nassau in de Oranje Nassauschool in Rijnsburg, IKC Katwijk op de locatie van OBS De Krulder/De Windvang en een IKC op locatie vliegveld Valkenburg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.kokkinderopvang.nl of neem contact op met de Klantenservice via [email protected] of 071-4097535.

_BT Clear

Een nieuwe koers, een nieuw Salem

_BT Clear

‘Met liefde maken wij elke dag waardevol’; is de nieuwe missie van DSV. Liefde is een kernbegrip dat overal terugkomt. Het heeft zijn wortels in de liefde van Christus. De christelijke identiteit is en blijft belangrijk voor de organisatie. De organisatie verlegt de focus van ‘zorg’ naar ‘leven’. Bestuurder Jan de Vries meldt enthousiast: “Vanaf nu stellen we vooral het leven van de bewoner centraal. We gaan uit van het gedachtengoed van ‘Positieve Gezondheid’. Niet de ziekte staat centraal, maar het leven en de eigen regie van de cliënten. Dat passen wij ook toe bij de ontwikkeling van het nieuwe Salem.”

Voorlopig schetsontwerp Nieuwbouw DSV Salem.

Nieuw Salem

Een groot onderdeel van de nieuwe strategie is de oplevering en gebruikname van de laatste locatie, Salem in Katwijk. Dit gaat aan de hand van de nieuwste inzichten in wonen, zorg en welzijn. Het wordt een prachtig gelegen, duurzaam woongebouw aan de duinen in een mooie, vriendelijke wijk. De bedoeling is om ook het hoofdkantoor hier te ontwikkelen in combinatie met een hospice. Dit wordt de grootste locatie van de organisatie in Katwijk.

Specialisatie in dementie

In Salem komt een specialisatie voor bewoners met dementie samen met een hospice. De vraag naar dit soort woningen met de mogelijkheid voor complexe zorg zal exploderen in de periode naar 2040.

“In samenwerking met ervaren architect in de zorg, Tangram, is er een eerste schetsontwerp gemaakt. De architect is erin geslaagd een ontwerp te maken dat naadloos past op de grens van duin en dorp. Het landschap stroomt door de wooncomplexen heen.

De bouw is heel laag gehouden, zodat alle bewoners het contact met de groene omgeving hebben”, vertelt Jan de Vries.

Comfortabel leven in duurzaam gebouw

In het ontwerp van de nieuwbouw is het belangrijk dat het comfortabel leven centraal staat. Naast de eigen appartementen van de cliënten is er veel ruimte om te bewegen, te ontmoeten of actief te zijn. De bewoners kunnen straks gemakkelijk van de ene naar de andere woongroep. Ook het contact met de omgeving om het gebouw krijgt veel aandacht in het ontwerp. Daarnaast biedt het nieuwe Salem de mogelijkheid om weer stappen te zetten in duurzaamheid. Jan de Vries: “Wij zijn blij en trots dat wij nu het eerste schetsontwerp kunnen presenteren, samen met een nieuwe missie, visie en strategie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” Met deze nieuwe koers en nieuw Salem zet DSV grote stappen vooruit.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear