In de gemeente Katwijk

_BT Clear

Werkgroepen van verschillende partijen

Wat wel met bouwen te maken heeft, is het opzetten van geclusterde woonvormen. Dit is een manier van wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Denk aan het wonen in hofjes. Dit is bedoeld voor mensen die het leuk vinden om elkaar af en toe te helpen, maar geen verplichtingen willen. Het is geen woongroep, maar een vrijblijvende gemeenschap waar men van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert.

Zorg meer aan huis

De tweede trend om rekening mee te houden is de zorg aan huis. Steeds vaker vindt zorg plaats in de eigen omgeving. Denk hierbij aan mensen met een beperking, een verslaving of een bepaalde beperking. De gemeente wil dan ook dat deze groep mensen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen in inclusieve kernen met sterke sociale samenhang. Daarom moet er gekeken worden naar voorzieningen in de buurt en naar de samenstelling van wijken. Dit doet de gemeente niet alleen. De vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek werken samen aan de maatschappelijke zorg. Maatschappelijke zorg is gebaseerd op het idee dat mensen niet aan hun lot overgelaten worden. Het onderzoek laat zien hoe groot de behoefte is voor deze doelgroepen. Dit zijn belangrijke gegevens om mee te nemen met het bouwen van nieuwe huizen.

De woonomgeving

Het is goed om rekening te houden met de groter wordende groep ouderen en mensen met een zorgvraag. Maar we moeten niet alleen kijken naar de woning zelf.

Ook de omgeving van woningen is belangrijk. Bij het bouwen en verbouwen moet rekening worden gehouden met wat er nodig is in de buurt. Wat hebben al die verschillende groepen nodig aan voorzieningen? Het gaat dan om het aanbod van zorg en welzijnsactiviteiten, maar ook om leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt. En om de toegankelijkheid van openbare ruimte voor mensen die minder mobiel zijn.

De gemeente kan het niet alleen

Het onderzoek van Companen laat zien dat het probleem groot en ingewikkeld is. De gemeente heeft nu inzicht in welke behoeftes er zijn. Dit maakt het probleem tastbaar. Daarnaast maakt het ook duidelijk dat de gemeente dit niet alleen kan. De gemeente bouwt namelijk zelf geen woningen en verleent geen zorg.

Daarom is samenwerking nodig. De gemeente heeft deze samenwerking actief gezocht met alle partijen die nodig zijn voor wonen, zorg en welzijn. Denk aan de woningcoöperatie, zorgorganisaties, bouwbedrijven en welzijnswerk. Alle partijen kunnen met elkaar en van elkaar leren. En alleen samen kunnen we werken naar een goede invulling van het woningaanbod in de gemeente.

Een samenwerking met zo veel partijen is niet gemakkelijk. Het bedrijf Companen ondersteunt hierin. In diverse stappen werkt iedereen aan het actieplan ‘Wonen, Zorg en Welzijn’. Dit is een plan voor de toekomst. Gemaakt met en ondersteund door alle betrokken partijen.

Resultaten van de werkgroepen worden gepresenteerd

‘We hebben keihard woningen binnen onze gemeente nodig, juist ook voor mensen met een zorgvraag. Daarom moeten we goed uitzoeken welk soort woningen we gaan bouwen en hoe een woonomgeving eruit moet zien. Het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn is hierbij van belang. Het doet mij goed om te zien dat zoveel verschillende partijen hieraan meewerken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat elke doelgroep een woning kan vinden in onze gemeente.’

Gerard Mostert wethouder Stedelijke ontwikkeling en Wonen

U als inwoner merkt niet direct iets van dit actieplan. Het gaat namelijk echt om de lange termijn. Het gaat over wat en hoe er de komende 20 jaar gebouwd wordt. Hiermee hopen alle partijen een goed antwoord te hebben op de woningvraag die speelt. Zodat u kan blijven wonen op de plek waar u zich veilig, vertrouwd en verbonden voelt.

Startbijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn

Op maandag 19 september was de startbijeenkomst voor het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn. Er waren veel diverse partijen aanwezig in het museum Stoomtrein Katwijk Leiden. Na een presentatie van Companen gingen de aanwezigen uiteen in groepjes.

Tot en met eind november waren er nog werksessies met alle betrokken partijen. In vervolg hierop zal de eerste versie van het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn gepresenteerd worden aan een breder publiek.

Wilt u meepraten over wonen, zorg en welzijn? Stuur dan een mailtje naar [email protected]

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear