In de gemeente Katwijk

_BT Clear

De samenleving aan het roer

In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben we een hechte samenleving. In de dorpskernen zijn duizenden vrijwilligers actief bij de sportvereniging of in de kerk. Er zijn ook veel dorpsgenoten die zich inzetten voor een schone leefomgeving.

_BT Clear

Dit grote aantal verenigingen en vrijwilligers is bijzonder in Nederland. Dat is iets waar we trots op kunnen zijn. Want verenigingen zijn niet alleen een goede plek om uw hobby uit te oefenen. Verenigingen zorgen ook voor grote samenhang. Er worden vriendschappen gesloten, mensen raken betrokken bij elkaar en helpen elkaar als het nodig is. Kinderen leren bij een vereniging zoals de scouting of een sportvereniging om samen te werken en ze krijgen meer verantwoordelijkheidsbesef. De ondernemers in onze buurt dragen op hun beurt actief bij aan de gemeenschap en ondersteunen deze ruimhartig.

Het kan beter

Velen van u zijn heel tevreden met het leven en wonen in gemeente Katwijk. Toch zijn er ook dorpsgenoten die niet mee kunnen komen of extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Zo blijkt uit onderzoek dat jongeren eenzamer zijn. Ook komt overgewicht bij jongeren steeds vaker voor. In gemeente Katwijk wordt er steeds minder bewogen. Terwijl sporten en bewegen essentiële onderdelen zijn voor een fysiek en sociaal gezonde samenleving. Daarnaast zijn er zorgen over psychische problemen en verslaving in onze gemeente.

De Maatschappelijke Agenda (MAG)

De gemeente heeft samen met inwoners en ondernemers de Maatschappelijke Agenda gemaakt. Met deze agenda is er een manier gevonden om samen te werken aan de gemeente Katwijk van morgen. De Maatschappelijke Agenda is een belangrijk verbond met doelstellingen en acties. De krachtige gemeenschap speelt een belangrijke rol in de Maatschappelijke Agenda.

Voor de Maatschappelijke Agenda bepaalt u en de maatschappelijke partners welke voorzieningen en ondersteuning er nodig zijn. De behoefte vanuit de inwoners is daardoor duidelijk.

Zo wordt er gewerkt aan wat u nodig heeft. Dit vraagt om flexibiliteit van de gemeente. De gemeente hoeft namelijk niet altijd zelf degene te zijn die iets signaleert of oplost. Soms is het beter als de gemeente een ondersteunende partner is.

Dit vraagt om een gemeente die vertrouwt op de kracht van haar inwoners en maatschappelijke partners. Een gemeente die open staat voor nieuwe initiatieven en ruimte biedt voor de uitvoering ervan. Hierdoor kunnen nieuwe ideeën sneller tot uitvoering worden gebracht. De gemeente schept wel de voorwaarden waaraan in elk geval moet worden voldaan. Denk hierbij aan inclusiviteit (iedereen moet mee kunnen doen) en samenwerking. Daarnaast stuurt de gemeente op het behalen van resultaat. De opgaven voor de komende jaren zijn benoemd. Elk jaar schrijven maatschappelijke partijen zich op deze opgaven in. De subsidie voor hun plannen worden verstrekt als zij een goede aansluiting bij de Maatschappelijke Agenda hebben. De randvoorwaarden en opdrachten staan allemaal beschreven op www.detoekomstvankatwijk.nl.

Gezondheid

Eén van de opgaves in de Maatschappelijke Agenda gaat over gezondheid. Het doel van de gemeente Katwijk is dat iedereen gezond is en een gezonde levensstijl heeft. Een goede gezondheid is van groot belang voor uw welzijn. Als u een goede gezondheid heeft, heeft u een grotere kans op een lang en goed leven. Hierdoor kan u langer blijven werken en meedoen in de samenleving. De gemeente heeft vooral een rol als het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen. Deze rol komt overeen met een doelstelling van de omgevingsvisie. Namelijk: het ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente. Een gezonde gemeente heeft gezonde en vitale inwoners, zowel lichamelijk als mentaal. Daarom is het fijn dat u de kans krijgt om een gezonde levensstijl te ontwikkelen.

Mentale en lichamelijke gezondheid

De term gezondheid is heel breed en kan onderverdeeld worden in twee hoofdcategorieën: mentale gezondheid en lichamelijke gezondheid. Wanneer er wordt gezegd dat u gezond bent, betekent dit dat u zowel mentaal als lichamelijk gezond bent en een gezonde levensstijl heeft. Het gaat om gezondheid op alle levensgebieden. Het doel is om een gezonde leefstijl te promoten en gezondheidsproblematiek zoveel mogelijk te verkleinen. Tegelijkertijd beseffen we dat gezondheidsproblematiek ingewikkeld is en dat er veel zaken zijn die gezondheid beïnvloeden. Als samenleving hebben we maar een beperkte invloed op de gezondheid van mensen om ons heen. De zorg voor de gezondheid ligt voor het grootste gedeelte bij de persoon zelf.

Het gaat bij verbeteren van gezondheid om het veranderen van het gedrag. Iets dat ontzettend lastig is om voor elkaar te krijgen. Hiervoor is een totaal-aanpak nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van drankgebruik onder jongeren. Wanneer ouders, opa’s, oma’s, welzijnswerkers, scholen, horeca en supermarkten samen een plan zouden maken voor het verminderen van drankgebruik, is er een grotere kans dat dit werkt dan wanneer iedereen dit afzonderlijk zou doen.

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear