_BT Clear

We zetten ons samen in om eigen keuzes te maken

_BT Clear

Net als jij en ik zijn mensen met een verstandelijke beperking personen met hun eigen specifieke eigenschappen en mogelijkheden. Ook zij moeten de ruimte krijgen om naar vermogen zelf te bepalen wat zij belangrijk vinden voor de invulling van hun leven. Wij zoeken met de cliënten naar ieders talenten om deze te ontwikkelen en zo ook mee te doen in de maatschappij.

Bij ons, in onze kleinschalige zorginstelling, kunt u al 47 jaar terecht voor 24 uurs zorg en bent u omringt door mensen die samen met hart en ziel voor u zorgen. Wie toch zelfstandig thuis wil blijven wonen, kunnen wij zorg vanuit de Wmo bieden. Deze Wet maatschappelijke ondersteuning wordt door de gemeente uitgevoerd. Onze instelling is gespecialiseerd in volwassen mensen die een verstandelijke beperking hebben, soms ook met aanvullende problemen. De wet die deze zwaardere zorg regelt, heet de Wet langdurige zorg (WLZ).

_BT Clear

Wilt u meer weten, kijk dan op onze website www.stichtinghetlichtpunt.nl.

Heeft u daarna nog vragen? Bel dan met ons informatienummer 071-402 3041 en vraag naar de zorgmanager of mail uw vragen naar [email protected]

_BT Clear