In de gemeente Katwijk

_BT Clear

vervolg van de vorige pagina

EEN MAATSCHAPPIJ MET EN VOOR ELKAAR

_BT Clear

Een bekend Afrikaans gezegde is: ‘It takes a village to raise a child’. Dit geldt ook voor onze gemeente. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorginstellingen en nog vele andere partijen van onschatbare waarde. Het geheel van verenigingen en maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol hebben, wordt ook wel ‘het voorveld’ genoemd. Samenwerking in het maatschappelijk voorveld is ontzettend belangrijk. Dit is iets wat de gemeente zo goed mogelijk wil ondersteunen.

Het belang van een eigen netwerk

De waarde van het onderdeel uitmaken van deze gemeenschap zien we terug in het Wijkteam. Binnen de gemeente Katwijk zijn er gezinnen, ouders, kinderen en jongeren die professionele hulp nodig hebben. Maar deze professionele hulp is tijdelijk. Daarom kijken we altijd met het gezin naar mogelijkheden om hun eigen netwerk in te zetten. Denk aan buren, vrienden, familie, collega’s, maar ook mensen uit de kerk, mensen van de sportclub, scouting en scholen.

‘It takes a village to raise a child’

Iets betekenen voor elkaar

Regelmatig komen we in het Wijkteam gezinnen tegen die aangeven niet te beschikken over een netwerk. Meestal komt men er na lang doorvragen achter dat er wel degelijk een belangrijke oom, een voetbaltrainer, iemand uit de kerk of een buurvrouw is die iets kan betekenen voor het gezin. Toch heerst er een bepaalde terughoudendheid bij ouders om hulp te vragen in het eigen netwerk.

Soms is dit uit schaamte, soms omdat ze voor de ander invullen dat iemand geen tijd of zin heeft. Soms ook omdat ze onderschatten wat mensen bereid zijn om te doen voor een ander. Vaak wil het netwerk juist graag iets doen en is het bereid om te helpen. Er zijn verschillende voorbeelden dat er spontaan mensen vanuit de gemeenschap opstonden om iets te betekenen voor gezinnen. Zo is er een gezin waarbij de kinderen door een buurman naar voetbal worden gebracht. Dit helpt de alleenstaande moeder die geen auto heeft. Of een collega die regelmatig kookt voor een overbelaste vader. Er zijn zelfs mensen die hun huis openstellen om een kind in hun gezin op te nemen als pleegkind.

Het Wijkteam als toegang tot professionele hulp

Bij het Wijkteam kunt u terecht met vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Zit u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel? Heeft u zorgen over uw kinderen? Loopt uw relatie niet lekker? Of zijn er geldproblemen? Welke vraag het ook is, u kunt terecht bij het Wijkteam. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning. Het Wijkteam versterkt zoveel mogelijk de eigen kracht. Zij kijken dus naar uw eigen kunnen om zelf, of samen met uw familie, vrienden en kennissen oplossingen te bedenken voor uw vraag of problemen. Wanneer nodig begeleiden ze u naar gespecialiseerde zorgverleners.

Contact met het Wijkteam?

Het Wijkteam van de gemeente Katwijk heeft een breed aanbod. Dit aanbod zal met de hulpvragen die komen meebewegen om zo altijd passende hulp te kunnen bieden. U kunt op verschillende manieren in contact komen met het Wijkteam. Bel op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur naar tel. (071) 406 50 00 of stuur een
e-mail naar [email protected] of kijk op www.katwijk.nl/wijkteam.

Spreekuren Wijkteam

Sinds dit jaar kunnen inwoners ook met hun vraag terecht tijdens de spreekuren van het Wijkteam. Deze spreekuren vinden op twee plekken plaats:

  • t Kwadrant: maandag, woensdag, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
  • De Burgt: dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Zelf maatschappelijk actief?

Wilt u zelf graag iets doen voor een ander? Dan is vrijwilligerswerk misschien voor u. Bekijk de mogelijkheden op: www.doemeeinkatwijk.nl/vrijwilliger-vacatures

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear