In de gemeente Katwijk

_BT Clear

Presentatie van Companen

_BT Clear

Wonen, wonen en nog eens wonen.

Maar wat moet er precies gebouwd worden?

Dat er een grote vraag naar woningen is, is bekend. In de gemeente moet veel gebouwd worden om voor iedereen een woning te hebben. Ook het verbouwen van bestaande woningen is iets wat op de planning staat. Het woningtekort is een ingewikkeld probleem. Er is niet veel ruimte en de vraag is groot. Wat belangrijk is, is dat de juiste woningen worden gebouwd. Hierbij kijken we ook naar inwoners met een zorg- of hulpvraag. Nu of in de toekomst.

_BT Clear

Om een beter beeld te krijgen van het woningtekort heeft de gemeente hulp gevraagd aan adviesbureau Companen. Dit bedrijf heeft ervaring in analyses maken van wonen in combinatie met zorg. Companen heeft onderzocht wat voor tekorten er zijn. Zij hebben vooral gekeken naar wonen met zorg. Wat voor soort woningen zijn er nodig voor hen. Voor nu en in de toekomst. Met die kennis weet iedereen wat belangrijk is om te gaan bouwen. Het onderzoek van Companen is groot. In de resultaten zien we twee landelijke trends op het gebied van wonen, zorg en welzijn terug. Dit zijn de dubbele vergrijzing en de zorg meer aan huis.

Dubbele vergrijzing

De eerste belangrijke trend waar rekening mee moet gehouden worden, is de dubbele vergrijzing. Het aantal 65-plussers in Nederland wordt steeds groter. Naast dat deze groep groter wordt, worden zij over het algemeen ook allemaal ouder dan vroeger.

Het doel vanuit de gemeente is dat u in alle levensfases in uw wijk moet kunnen blijven wonen. In veel gevallen betekent dat, dat ouderen langer zelfstandig in hun huis blijven. Ook als er op een gegeven moment hulp en ondersteuning nodig is. Deze hulp vindt het liefst thuis plaats. Dat is de plek waar u zich veilig en vertrouwd voelt. Op die manier is de drempel om mee te doen in de samenleving lager.

Langer zelfstandig in hetzelfde huis blijven wonen, zorgt ervoor dat de vraag naar woningaanpassingen stijgt. Companen heeft gekeken naar de huidige woningen en of deze geschikt zijn voor ouderen.

  • 31% van de woningen is geschikt om langer zelfstandig te wonen
  • 28% van de woningen zijn geschikt te maken
  • 41% van de woningen is niet geschikt en ook niet geschikt te maken.

Dit maakt het een ingewikkeld woningvraagstuk. Want dat betekent dat ouderen in een woning die niet geschikt te maken is, moeten verhuizen op het moment dat de hulpbehoefte stijgt. Het heeft dus niks te maken met het bouwen van woningen.

_BT Clear

Blijven wonen op de plek waar u zich veilig, vertrouwd en verbonden voelt.’

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear