De Schakels Zorg en Begeleiding

_BT Clear

WIE WE ZIJN

De Schakels is een organisatie die crisisopvang, begeleid, beschermd & forensisch wonen biedt aan jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar in Ede. Ons doel is om met gerichte persoonlijke begeleiding onze huidige jongeren zo zelfstandig mogelijk te maken en deel te laten nemen aan de maatschappij. Niet iedere jongere groeit op met gelijke kansen om zich op positieve manier te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Soms lukt dit niet goed: er zijn bijvoorbeeld problemen op het gebied van wonen, scholing, werken, vrije tijd, financiën, gezondheid, relaties, politie of justitie. Wij lopen tijdelijk een stukje met ze op om zo een Schakel te zijn naar de volgende stap. Ieder mens is uniek; dit vraagt om maatwerk waardoor iedereen zich gezien en gehoord voelt vanuit een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie.

Crisisopvang

Kortdurend verblijf van De Schakels is er voor jongeren die in een crisissituatie beland zijn. Het crisisbed is voor de duur van zes weken, met een mogelijkheid tot zes weken verlenging. De jongere en de gemeentelijke verwijzer hebben tijdens deze periode de gelegenheid om de zaken te regelen die nodig zijn om na het verblijf weer verder te kunnen. 

Begeleid wonen

Voor jongeren van 18 t/m 27 jaar die niet meteen zelfstandig op kamers kunnen en nog begeleiding nodig hebben bieden wij begeleid wonen. Er kunnen psychosociale problemen zijn of een licht verstandelijke beperking waardoor het lastig is om nu al zelfstandig te wonen. De deelnemer krijgt een eigen kamer en betaalt hiervoor huur. Samen met de andere huisgenoten dragen ze zorg voor hun leefomgeving en delen ze met elkaar de gemeenschappelijke voorzieningen. Eigenlijk zo normaal mogelijk, net als studenten die op kamers wonen. We hebben zo’n 55 kamers op verschillende plekken in Ede, Lunteren en Bennekom. De begeleiding vindt meestal plaats op afgesproken momenten en daarnaast zijn we 24/7 bereikbaar. Wanneer de deelnemers geen school of werk hebben dan krijgen zij bij ons dagbesteding. Dit helpt bij een gezond dag-en nachtritme en daarnaast om het gevoel van nut en saamhorigheid te ervaren.

Beschermd wonen

In Veenendaal hebben wij een Beschermd Wonen locatie voor 14 jongeren 18 t/m 27 jaar. Elke deelnemer heeft een eigen studio met keuken, woon/slaapverblijf en badkamer. Aan het einde van de gang is het leefgedeelte voor de gezamenlijke activiteiten. We hechten waarde aan een goede sfeer, rust en veiligheid. We starten de dag gezamenlijk met het ontbijt, voordat iedereen naar school, werk of dagbesteding gaat. We werken met verschillende fasen en kijken wat bij iemand past. De een krijgt een gevoel van eenzaamheid wanneer er niet samen wordt gegeten, terwijl de ander liever op z’n kamer eet omdat hij zich onprettig voelt aan een volle eettafel.

De deelnemer zal aan zijn eigen doelen werken, zodat er doorgestroomd kan worden naar begeleid wonen plek. Deze plek is dan zonder 24 uur aanwezigheid van een begeleider, maar met een bereikbaarheidsdienst.

Forensisch wonen

Forensisch Wonen is er voor jongeren van 18 t/m 27 jaar die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebben gekregen om een zelfstandig(er) en stabiel leven op te bouwen. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare jongeren met psychische/psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke beperking. Wij hebben enkele plekken voor deze deelnemers die zorg en ondersteuning als maatregel van de rechter opgelegd hebben gekregen. Forensisch wonen kan zowel in Veenendaal als in Ede. Het is mooi om te zien hoe deze jongeren hun tweede kans weten te benutten.


Nieuwsgierig geworden?
Check de website www.deschakels.nl

De Schakels
Arnhemseweg 8b
6711 HA Ede

_BT Clear