Adviespunt relatie en scheiden

De relaties met elkaar en onze kinderen zijn de belangrijkste relaties die we hebben. Soms zijn deze relaties lastig en is hulp zeer welkom. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en opvoeders ook bij vragen rondom relaties.

Heeft u relatieproblemen en bent u samen op zoek naar een oplossing? Of wilt u uit elkaar gaan en weten hoe het nu verder moet? Bijvoorbeeld met uw inkomen, huisvesting, de kinderen of de echtscheidingsprocedure? Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ede in samenwerking met Maatschappelijk Werk Ede is er een gratis adviespunt waar u terecht kunt.

Het Adviespunt Relatie en Scheiden is op vrijdag in de oneven weken van 09:00 tot 11:00 uur bereikbaar op 06-28 45 95 43.

Meer informatie over het adviespunt vindt u op www.cjgede.nl/adviespunt

_BT Clear

Mirjam en Paul zijn vijftien jaar samen en hebben twee kinderen, van tien en zeven jaar. Mirjam heeft onverwachts te horen gekregen dat Paul niet met haar verder wil. Zij is hier erg van geschrokken en weet niet goed wat ze nu moet doen. Haar beste vriendinnen zijn een grote steun, maar de adviezen die ze krijgt zijn allemaal verschillend.

Mirjam heeft behoefte aan een onafhankelijk iemand die mee kan denken en kennis heeft van dit soort zaken. Via Google komt zij op het Adviespunt Relatie en Scheiden en ze besluit het adviespunt te bellen.
Mirjam legt haar situatie uit aan Frans, de jeugdmaatschappelijk werker van het adviespunt. Het is een prettig gesprek waarbij er ruimte is voor al haar gevoelens en emoties. Frans stelt een gesprek voor met haar en Paul om samen te kijken waar zij behoefte aan hebben.

In dat gesprek met Frans krijgen Mirjam en Paul beiden de ruimte om hun kant van het verhaal te vertellen. Ze hebben een goed gevoel aan het gesprek overgehouden en plannen een vervolgafspraak in. Ze gaan beide in de tussentijd nadenken over wat ze willen. Als Mirjam en Paul toch nog een opening zien om samen verder te gaan, dan kan een relatiedeskundige hen informeren over wat zij voor hen kan betekenen. Is deze opening er niet, dan kunnen Mirjam en Paul geholpen worden om op een zo vriendschappelijk mogelijke manier uit elkaar te gaan.

In het vervolggesprek komen ze samen helaas tot de conclusie dat samen verder geen optie is. Frans belt de week erna met Mirjam. Het bericht dat Paul niet verder wil met haar is nu echt binnengekomen en ze worstelt hier erg mee. Ook is zij bezorgd over de invloed van een scheiding op de kinderen. Frans vertelt dat het zeer begrijpelijk is dat Mirjam zich zo voelt en dat zij hierbij ondersteund kan worden als ze dat wil. En ook voor de kinderen zijn er mogelijkheden voor begeleiding.

Daarna hebben Mirjam en Paul een informatief gesprek met de mediator van het adviespunt. De mediator geeft informatie over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Daarnaast vertelt ze wat mediation inhoudt, wat de kosten hiervan zijn en welke vergoedingsmogelijkheden er zijn als dit financiële problemen oplevert. Mirjam en Paul hebben alle ruimte om vragen te stellen en besluiten samen dat zij mediation willen.

Een paar weken later is alles in gang gezet. Mirjam en Paul zijn gestart met een mediationtraject. Mirjam is gestart met een individueel traject met maatschappelijk werk en beide kinderen zijn aangemeld voor een scheidingstraining, elk op hun eigen leeftijdsniveau. Deze training helpt de kinderen om te gaan met de nieuwe situatie waar ze in terecht zijn gekomen.

_BT Clear

_BT Clear

Centrum voor Jeugd en Gezin

Telefoon: (0318) 745757[email protected]www.cjgede.nl

_BT Clear

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door:

_BT Clear